BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Administracinis skyrius

Daiva Vilkelienė

Struktūrinio padalinio vedėja

1. Atlikti teisės aktų peržiūrą, atnaujinti galiojančius ir parengti naujus.

2. Įgyvendinti iš Europos sąjungos lėšų finansuojamus projektus.

3. Efektyviai naudoti UGM lėšas.

4. Efektyviai naudoti UGM turtą.

5. Užtikrinti darbuotojų saugą.

Linas Ignatavičius

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti ir  įsakymu patvirtinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos specialaus fizinio-profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti patalpų 2020 metams pradinį nuompinigių dydį.

2. Parengti ir  įsakymu patvirtinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos specialaus fizinio-profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti aukštalipių zonos 2020 metams pradinį  nuompinigių dydį.

3. Perskaičiuoti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, mėnesinis ir metinis paslaugų apmokėjimo limitus 2020 m.

4. Atlikti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos teisės aktų turto valdymo srityje analizę.

5. Atlikti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos teisės aktų, reglamentuojančių vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotų duomenų tvarkymą, analizę ir pateikti pasiūlymus dėl reikalingų priemonių įsigijimo.

Svetlana Sinkevič

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos teisės aktų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo srityje analizę.

2. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo išlaidų apskaičiavimą formaliajam ir neformaliajam profesiniam mokymui, analizę.

3. Atnaujinti ir pateikti tvirtinti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Kokybės vadybos sistemos pirkimų valdymo proceso schemą.

Eglė Taluntytė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti keturis ieškinių, dėl mokymo išlaidų, susijusių su stojimo į vidaus tarnybą sutarčių nutraukimu, išieškojimo, projektus.

2. Kontroliuoti kaip asmenys, nutraukę stojimo į vidaus tarnybą sutartis, vykdo įsipareigojimus Mokyklai. Pasiūlymus dėl su mokymų susijusių išlaidų išieškojimo elektroniniu paštu pateikti Mokyklos Administracinio skyriaus vedėjai.

3. Pildyti Mokymo sutarčių registracijos knygą 80

Veronika Adomėnaitė

Vyriausioji specialistė

1. Atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2018-12-12 nutarimu Nr. 1295, 10 punktu parengti Mokyklos karjeros valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo planą.

2. Parengti Mokyklos darbuotojams rekomendacijas dėl privačių interesų deklaravimo.

Albertas Kizala

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti paraiškos projektą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.

2. Atnaujinti Mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.

3. Atlikti Mokyklos komunalinių išlaidų per 2019 m. (elektra, dujos, pastatų šildymas) analizę ir pateikti pasiūlymus dėl galimo efektyvesnio panaudojimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12