BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Mokymo skyrius

Janina Monkeliūnienė

Patarėja

1. Parengti civilinės saugos mokymo programą: „Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa (35 ak. val.)“.

2. Rengti metodinę medžiagą nuotolinio mokymosi erdvei: pagal civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programos tematikas: civilinės saugos organizavimas, žmonių perspėjimas, evakavimas, apsaugos organizavimas

3. Pasikeitus teisės aktams atnaujinti nuotolinio mokymo medžiagą  virtualioje mokymosi aplinkoje vykdomiems mokymams pagal įvadinės civilinės saugos mokymo programas:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių;
 • Ūkio subjektų vadovų ir jų įgaliotų asmenų ;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir jų įgaliotų asmenų;
 • Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

Alina Paškevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodinę medžiagą nuotolinio mokymosi erdvei pagal Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programos temas – ekstremaliųjų situacijų valdymas; apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose; gamtinės kilmės ekstremaliosios situacijos; pratybų rengimas.

2. Atnaujinti nuotolinio mokymo medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje vykdomiems mokymams pagal įvadines mokymo programas:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių;
 • Ūkio subjektų vadovų ir jų įgaliotų asmenų.

3. Parengti 3 vaizdo paskaitas rengiamoms civilinės saugos mokymo programoms:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa – 1 paskaita;
 • Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa – 2 paskaitas.

Regina Voitkevič

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodinę medžiagą nuotolinio mokymosi erdvei, tema - Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programos tematikas socialinės ekstremalios situacijos.

2. Įkelti į Moodle sistemą Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programos metodinę medžiagą.

3. Pasikeitus teisėms aktams atnaujinti nuotolinio mokymo medžiagą  virtualioje mokymosi aplinkoje vykdomiems mokymams pagal įvadinės civilinės saugos mokymo programas:

 • Ūkio subjektų vadovų ir jų įgaliotų asmenų ;
 • Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

4. Parengti dvi vaizdo paskaitas civilinės saugos mokymo programoms:

 • Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa – 1 paskaita.
 • Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa – 1 paskaita.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12