BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Apie Ugniagesių gelbėtojų mokyklą

Istorija

Pirmieji pamokymai apie priešgaisrinę apsaugą plačiuosius Lietuvos gyventojų sluoksnius pasiekė XIX a. pradžioje. 1801,1802 m. Karaliaučiuje buvo išleistas pirmasis priešgaisrinės apsaugos vadovėlis lietuvių kalba Ugnies knygelės". Tai vokiškos knygutės, išleistos Karaliaučiaus magistrato, o parašytos G.J.Weiso, vertimas. 
Lietuvoje ugniagesio profesijos atsiradimo data galima laikyti 1802 m. birželio 7 d., kai miesto valdžia nutarė įkurti gaisrininkų komandą. Savo amato ugniagesiams dar ilgai teko mokytis darbo vietoje, iš vyresniųjų kolegų. 1895 metų Vilniaus gaisrininkų komandos statistinėje ataskaitoje yra tokia eilutė:
vasarą komandos mokymai vyksta kasdien, žiemą    du kartus per savaitę"...

Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje tuo metu ugniagesiams vadovaujančio Domininko Siemaškos iniciatyva ugniagesiams buvo skaitomos paskaitos. Tik 1924 m., įkūrus Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungą (LUOS), gruodžio 1-14 d. LUOS valdyba Kaune surengė pirmuosius dviejų savaičių ugniagesių kursus, kuriuos baigė 19 žmonių. Kursų vedėjas buvo tas pats D.Siemaška, vienas LUOS įkūrėjų, pirmojo periodinio leidinio, skirto ugniagesiams Lietuvos gaisrininkas" (vėliau - Ugniagesys"), steigėjas. Buvo dėstomi šie dalykai: ugniagesių taktika, gaisrininkijos istorija, ugniagesių technika, ugniagesių teisė ir tvarka, pirmoji medicinos pagalba, rikiuotė ir gimnastika, kursas apie ugniagesių arklius, buvo vedami praktiniai užsiėmimai. 

Iki 1935 metų Kaune rengti ugniagesių kursai buvo skirti ugniagesių komandų vadovams. Nuo 1935 metų LUOS apskričių centruose pradėjo rengti 5 dienų kursus, skirtus ne tik vadovams. Jie buvo rengiami iki 1943 metų. Kursus finansuodavo LUOS, VRM, Šaulių sąjunga.

Nuo 1940 metų priešgaisrinė apsauga buvo perorganizuota pagal bolševikinį modelį, ugniagesių mokymas vyko pagal nurodymus iš Maskvos. Ugniagesybos kursą turėjo baigti pramonės, prekybos įmonių, kitų įstaigų priešgaisrinės apsaugos vadovai.

1973 m. buvo įkurtas Priešgaisrinės apsaugos valdybos prie VRM Mokymo punktas. Iki 1982 metų Mokymo punktas glaudėsi Priešgaisrinės apsaugos valdybos patalpose, Švitrigailos gatvėje Nr.18. Ten buvusiame Lenino kambaryje" vykdavo ugniagesių mokymas. 1982 metais Mokymo punktas persikėlė į naują, erdvų pastatą Karoliniškėse, Viesulo gatvėje (šiuo metu R. Jankausko g. 2/28). 1973 m. - 1987 m. Mokymo punktui vadovavo Stasys Meškauskas,  1987 -1990 m. – Vytas Kaziliūnas. 

Nuo 1990 metų rugpjūčio 1 d.  iki 1998 metų birželio 2 d.  Mokymo punktui vadovavo pulkininkas leitenantas Vytautas Aleksandravičius.  1990 m., įsteigus Priešgaisrinės apsaugos departamentą prie VRM, buvo reorganizuotas ir Mokymo punktas. Pradėjo keistis požiūris į profesinį ugniagesių pasirengimą, ugniagesiams atsirado galimybė tobulinti savo kvalifikaciją užsienio valstybių ugniagesių rengimo mokyklose. Ugniagesiams keliami reikalavimai didėjo su kiekvienais metais, naujos ugniagesiams priskirtos funkcijos - gelbėjimo darbų atlikimas reikalavo vis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. 

1998 m. gegužės 25 d. Mokymo punktas buvo reorganizuotas į Ugniagesių rengimo centrą, kuris tais pačiais metais liepos 9 dieną buvo įregistruotas Švietimo ir mokslo ministerijoje kaip švietimo įstaiga.  Nuo 1998 birželio 2 dienos Ugniagesių rengimo centrui pradėjo vadovauti pulkininkas Mečislavas Griškevičius.

1998 metų liepos 9 dieną Ugniagesių rengimo centras įgavo švietimo įstaigos statusą.

1998 m. spalio 30 d. kursus baigė pirmoji ugniagesių gelbėtojų laida.

2000 metų rugpjūčio 29 dieną buvo patvirtintas ugniagesio gelbėtojo rengimo standartas. 

2001 metų vasario 9 dieną ugniagesio gelbėtojo pažymėjimus gavo pirmosios moterys: L. Diatlova, A. Jakovlevienė, E. Martinkienė, V. Petkevičienė, J. Pocienė, R. Požienė, L. Stanevičienė. 

2003 metų liepos 1 dieną Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta ugniagesių gelbėtojų trečio lygio ketvirtos pakopos mokymo programa.

2003 metų liepos 1 dieną pradėjo veiklą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-22