Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. rūpinasi, kad Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus tarnybinių patalpų tvarka ir švara atitiktų Mokyklai keliamus higienos reikalavimus;
  2. valo Mokyklos Praktinio parengimo skyriuje esančias patalpų  – kabinetus, klases, koridorių, laiptinę, sanitarinius mazgus ir kt. patalpų grindis sausu ir drėgnu būdu;
  3. reguliariai valo langus, duris, esant reikalui – sienas;
  4. valo dulkes nuo palangių, biuro technikos, šviestuvų;
  5. valo minkštus baldus;
  6. surenka ir išneša šiukšles;
  7. rūpinasi, kad būtų higienos ir valymo priemonių;
  8. nedelsiant informuoja Mokyklos Administracinio skyriaus specialistą, atsakingą už turto valdymą, apie pastebėtus sulūžusius, sugadintus baldus, santechnikos ar kitų įrenginių gedimus;
  9. vykdo kitus Mokyklos Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.