Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 5. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
 7. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
 9. Rengia mokymo išlaidų, apgyvendinimo paslaugų sąmatų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti.
 10. Registruoja su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus ir sąskaitas faktūras.
 11. Atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 12. Atsako už Ugniagesių gelbėtojų mokyklos administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje svetainėje.
 13. Rengia viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos viešinimui.
 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – ekonomika;
 3. studijų kryptis – vadyba;
 4. studijų kryptis – teisė;

arba:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.