Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Rengia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko įsakymų projektus dėl stipendijų mokėjimo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantams.
 2. Organizuoja kursų baigimo pažymėjimų spausdinimą, registravimą ir išdavimą.
 3. Rengia mokymo paslaugų sutarčių projektus, derina bei teikia tvirtinti.
 4. Tvarko dokumentus, susijusius su trišalių Stojimo į vidaus tarnybą sutarčių nutraukimu.
 5. Teikia duomenis mokinių ir pedagogų registrui.
 6. Teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Mokyklos kursantų asmens bylų tvarkymą.
 7. Pagal kompetenciją dalyvauja Mokyklos viršininko įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe.

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

 1.  išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 2. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
 3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.