BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Mokymo programos ir 2021 metų Civilinės saugos mokymo kursų grafikas

           Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme  įvadinio civilinės saugos mokymo programa 

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

sausio 26–28 d.

vasario 9–11 d.

vasario 23–25 d.

balandžio 6–8 d.

balandžio 2022 d.

gegužės 25–27 d.(Grupė sukomplektuota Vietų nėra)

birželio 13 d.

rugsėjo 14–16 d.

spalio 19–21 d.

lapkričio 16–18 d.

gruodžio 7–9 d.

Vaizdo konferencijų platformoje Zoom

R. Jankausko g. 2, L04310 Vilnius

 Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
           8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

 

              Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa (vykdančių ūkinę gamybinę veiklą​)

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

vasario 1 d. – kovo 1 d.

kovo 15 d. – balandžio 15 d.

gegužės 3 d.– birželio 3 d.

rugsėjo 1 d. – spalio 1 d.

spalio 22 d. – lapkričio 22 d.

Nuotolinis mokymas!

Regina Voitkevič 
ugm@vpgt.lt
8 5 236 9570

 8 5 240 2802 

Paraiška

 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

sausio 19–21 d.

gegužės 18–20 d.

lapkričio 9–11 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565          

 8 5 240 2802 

Paraiška

Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus
 rugsėjo 27 d. – spalio 27 d. Nuotolinis mokymas!

Regina Voitkevič 
ugm@vpgt.lt
8 5 236 9570

 8 5 240 2802 

Paraiška

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

balandžio 2 d. – gegužės 3 d.

spalio 4 d. – lapkričio 4 d.

Nuotolinis mokymas!

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data Mokymų vieta   Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

 

vasario 1 d. - kovo 1 d.

kovo 22 d.

Mišrus mokymas (nuotolinis ir kontaktinis)

nuotolinis

kontaktinis

 

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
Paraiška

 

rugsėjo 1 d. - spalio 1 d.

spalio 18 d.

 

nuotolinis

kontaktinis

 

  8 5 236 9565           8 5 240 2802 

       

Paraiška

Savivaldybių civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus
spalio 11–15 d. Vaizdo konferencijų platformoje Zoom

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

vasario 8 d. – kovo 8 d.

kovo 12 d. – balandžio 12 d.

balandžio 26 d. – gegužės 26 d.

rugsėjo 13 d. – spalio 13 d.

lapkričio 3 d. – gruodžio 3 d.

Nuotolinis mokymas! 

Alina Paškevičiūtė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9569           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus
lapkričio 3 d. – gruodžio 3 d. Nuotolinis mokymas! 

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Reagavimo į cheminius, biologinius, radiacinius ir branduolinius (ChBRB) įvykius tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

vasario 22 d. - kovo 5 d. (nuotolinis)

kovo 15 d. (kontaktinis)

spalio 25 d. - lapkričio 5 d.

lapkričio 15 d.

 

Mišrus mokymas (nuotolinis ir kontaktinis)

 

Regina Voitkevič 
ugm@vpgt.lt
8 5 236 9570

 8 5 240 2802 

Paraiška

Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

kovo 23–25 d.

balandžio 13–15 d.

gegužės 5–7 d.

rugsėjo 7–9 d.

spalio 26–28 d.

gruodžio 14–16 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Alina Paškevičiūtė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802

Paraiška

Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

kovo 16–18 d.

spalio 5–7 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

 Alina Paškevičiūtė   
ugm@vpgt.lt  
             8 5 236 9569            

 8 5 240 2802 

Paraiška

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

kovo 2–4 d.

rusėjo 28–30 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Gamtinių ir ekologinių įvykių sukeltų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

kovo 8–10 d. 

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

 Alina Paškevičiūtė   
ugm@vpgt.lt
             8 5 236 9569            

 8 5 240 2802 

Paraiška

 

                 Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus
balandžio 27–29 d. R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

 

Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

gegužės 10–14 d.

rugsėjo 20–24 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data Mokymų vieta Atsakingi už kursų organizavimą Registracija į kursus

sausio 11 d. – vasario 11 d.

datą nustato ir mokymus organizuoja PAGD

 

lapkričio 8 d. – gruodžio 8 d.

datą nustato ir mokymus organizuoja PAGD

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
ugm@vpgt.lt
            8 5 236 9565           

 8 5 240 2802 

Paraiška

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

  1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
  2. Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;
  3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
  4. Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
  5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai;
  6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
  7. Gyventojų evakavimo organizavimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-22