BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Mokymo programos ir registracija į 2022 metų Civilinės saugos mokymo kursus

Keičiasi klausytojų registracija į Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) organizuojamus Civilinės saugos mokymo kursus.

 

       1. Pasirinkite reikiamus kursus ir kursų datą;

       2. Užpildykite registracijos formą (pildo Valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, nurodomas įstaigos el. pašto adresas) (paraiškos pildymo pavyzdys);

       3. Į registracijos formoje nurodytą įstaigos el. pašto adresą gausite registraciją patvirtinančią informaciją;

       4. Likus savaitei iki pasirinktų kursų pradžios, dalyviai į nurodytą el. pašto adresą gaus  priminimą ir informaciją apie kursus.

       5. Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys.

 

Asmenų, dalyvaujančių VALDANT EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS, ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

sausio 11–13 d.

Sausio 04

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

KM

vasario 1–3 d.

Sausio 25

Paraiška

KM

kovo 15–17 d.

Kovo 08

Paraiška

KM

balandžio 5–7 d.

Kovo 29

Paraiška

KM

gegužės 3–5 d.

Balandžio 26

Paraiška

KM

rugsėjo 6–8 d.

Rugpjūčio 30

Paraiška

KM

spalio 18–20 d.

Spalio 11

Paraiška

KM

lapkričio 15–17 d.

Lapkričio 08

Paraiška

KM

gruodžio 6–8 d.

Lapkričio 29

Paraiška

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

 

              Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa (vykdančių ūkinę gamybinę veiklą​)

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

sausio 17 d. – vasario 17 d.

Sausio 10

Paraiška

Regina Voitkevič 
[email protected]
8 5 236 9570

NM

kovo 7 d. – balandžio 7 d.

Vasario 28

Paraiška

NM

gegužės 2 d.– birželio 2 d.

Balandžio 25

Paraiška

NM

spalio 24 d. – lapkričio 24 d.

Spalio 17

Paraiška

NM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

gegužės 17–19 d

Grupė uždaryta

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

KM

rugsėjo 13–15 d.

Rugsėjo 06

Paraiška

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

 

Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

rugsėjo 5 d. – spalio 5 d.

Rugpjūčio 29

Paraiška 

Regina Voitkevič 
[email protected]
8 5 236 9570

NM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

gegužės 2 d. – birželio 2 d. 

Balandžio 25

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

NM

lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.

Lapkričio 07

Paraiška

NM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

vasario 7 d – kovo 7 d.

 

Sausio 31

Paraiška

 

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

NM

kovo 21 d.

KM

rugsėjo 5 – spalio 5 d.

Rugpjūčio 29

Paraiška

 

NM

spalio 21 d.

KM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle).

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom ).

Savivaldybių civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

lapkričio 21–25 d.

Lapkričio 14

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom)

Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

vasario 14 d. – kovo 14 d.

Vasario 07

Paraiška

Alina Paškevičiūtė alina.paskeviciute@vpgt.lt
8 5 236 9569

NM

kovo 28 d. – balandžio 28 d.

Kovo 21

Paraiška

NM

rugsėjo 19 d. – spalio 19 d.

Rugsėjo 12

Paraiška

NM

spalio 24 d. – lapkričio 24 d.

Spalio 17

Paraiška

NM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

 

 

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

rugsėjo 19 d. – spalio 19 d.

Rugsėjo 12

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

NM

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

Reagavimo į cheminius, biologinius, radiacinius ir branduolinius (ChBRB) įvykius tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

vasario 14–28 d.

Vasario 07

Paraiška

Regina Voitkevič 
[email protected]
8 5 236 9570

NM

kovo 8 d.

KM

spalio 17–31 d.

 

Spalio 10

Paraiška

NM

lapkričio 11 d.

KM

 

NM – Nuotolinio mokymo forma (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle)

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

sausio 25–27 d.

Sausio 18

Paraiška

Alina Paškevičiūtė alina.paskeviciute@vpgt.lt
8 5 236 9569

KM

kovo 1–3 d.

Vasario 22

Paraiška

KM

kovo 29–31 d.

Kovo 22

Paraiška

KM

balandžio 26–28 d.

Balandžio 19

Paraiška

KM

gegužės 10–12 d.

Gegužės 03

Paraiška

KM

rugsėjo 27–29 d.

Rugsėjo 20

Paraiška

KM

spalio 25–27 d.

Spalio 18

Paraiška

KM

lapkričio 8–10 d.

Spalio 27

Paraiška

KM

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

vasario 8–10 d.

Vasario 01

Paraiška

Alina Paškevičiūtė alina.paskeviciute@vpgt.lt
8 5 236 9569

KM

lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Lapkričio 22

Paraiška

KM

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

vasario 22–24 d.

Vasario 15

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

KM

spalio 4–6 d.

Rugsėjo 27

Paraiška

KM

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Gamtinių ir ekologinių įvykių sukeltų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

balandžio 20–22 d.

Balandžio 13

Paraiška

Alina Paškevičiūtė alina.paskeviciute@vpgt.lt
8 5 236 9569

KM

gruodžio 13–15 d.

Gruodžio 06

Paraiška

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

                 Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

kovo 22–24 d.

Kovo 15

Paraiška

Alina Paškevičiūtė alina.paskeviciute@vpgt.lt
8 5 236 9569

KM

rugsėjo 20–22 d.

Rugsėjo 13

Paraiška

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

 Registruotis į tęstinius mokymus gali tik įvadinių mokymų pažymėjimus turintis asmenys

Mokymų data

Registracija į mokymus iki

Paraiškos forma

Atsakingas už kursų organizavimą

Mokymo forma

gegužės 23–27 d.

Gegužės 16

Paraiška

Janina Monkeliūnienė janina.monkeliuniene@vpgt.lt
8 5 236 9565

KM

spalio 10–14 d.

Spalio 03

 

Paraiška

 

KM

 

KM – Kontaktinė mokymo forma (vaizdo konferencijų platformoje Zoom )

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

  1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
  2. Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;
  3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
  4. Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
  5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai;
  6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
  7. Gyventojų evakavimo organizavimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27