BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Mokymo programos

   Ugniagesių gelbėtojų mokykla nuo 1998 metų yra įregistruota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos registre kaip mokymo įstaiga. Mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

  Šiuo metu Mokykla vykdo mokymus pagal 2 pirminio profesinio mokymo mokymo programas (formalusis mokymas), 3 tęstinio profesinio mokymo programas (formalusis mokymas), 5 tęstinio neformaliojo mokymo programas, 20 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programų ir 19 suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymo programų. 

Ugniagesių gelbėtojų mokykla turi:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją Nr. 004131 vykdyti formalųjį profesinį mokymą

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licenciją Nr. 7 vykdyti privalomosios pirmosios pagalbos mokymą

Radiacinės saugos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą vykdyti mokymą pagal radiacinės saugos mokymo programas 

 Programa      Programos kodas Išduodamas dokumentas Mokymosi trukmė Tvirtinantis dokumentas 
 Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programa  (nuoroda į programą)

 

P43103201

 

Profesinio mokymo diplomas

26 sav.  

Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.

 

Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinė 
profesinio mokymo programa (nuoroda į programą)

P43103202

Profesinio mokymo diplomas 18 sav. Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.

AIKOS – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema

 Programos pavadinimas Mokymo trukmė  Išduodamas pažymėjimas  Tvirtinantis dokumentas

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinių mokymo kursų programa

 

Pakeitimas 

 304 val. Nustatytos formos pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1-363

 

PAGD direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-86  
Asmens, pretenduojančio į vidaus tarnybą (Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigybė, susijusi su įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimu), įvadinio mokymo kursų programa  64 val. Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1-363
Asmens, pretenduojančio į vidaus tarnybą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, įvadinio mokymo kursų programa 36 val. Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1-363

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Tęstinis formalusis profesinis mokymas

 Programos pavadinimas Programos kodas  Išduodamas dokumentas  Mokymo trukmė Tvirtinantis dokumentas
 Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programa (nuoroda į programą)  T43103201 Profesinio mokymo diplomas 19 savaičių Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
Bendrojo pagalbos centro specialisto modulinė profesini mokymo programa (nuoroda į programą) T43103202 Profesinio mokymo diplomas 12 savaičių Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programos Automobilinių kopėčių valdymo modulis, 43 -45 puslapis(nuoroda į programą) 3103205 Pažymėjimas 1 savaitė Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programos Automobilinės platformos valdymo modulis, 42-43 puslapis(nuoroda į programą) 3103204 Pažymėjimas 1 savaitė Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programos Gelbėjimo darbų vykdymo cheminiuose radiologiniuose ir kituose įvykiuose, 30-63 puslapis (nuoroda į programą) 4103262 Pažymėjimas  1 savaitė Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.

Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programos Gelbėjimo darbų vykdymo eismo įvykyje modulis, 23-26 puslapis (nuoroda į programą)

4103261 Pažymėjimas 1 savaitė Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
AIKOS – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema

Tęstinis neformalusis profesinis mokymas

 Programos pavadinimas Mokymo trukmė  Išduodamas pažymėjimas  Tvirtinantis dokumentas

 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo programa

 

 

Pakeitimas

304 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1-363

 

PAGD direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-86
 Ugniagesio neformalaus profesinio mokymo programa 80 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas
 
PAGD direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1-116 (2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 1-345 redakcija)
 3-ios klasės naro neformaliojo profesinio mokymo programa 261 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas

Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.

Atnaujinta 2022 m. gegužės 26 d.

Aukštalipio gelbėtojo neformaliojo profesinio mokymo programa 108 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
 Plaukiko-gelbėtojo neformaliojo profesinio mokymo programa 54 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
 Narų darbo vadovo neformalimoji profesinio mokymo programa 36 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1-425
Nėrimo vadovo neformalimoji profesinio mokymo programa 36 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1-425
Darbo su autonominiais kvėpavimo organų apsaugos aparatais neformaliojo profesinio mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.
 Ugniagesybos ir gelbėjimo darbų nefomaliojo profesinio mokymo programa 162 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas Programa registruota AIKOS duomenų bazėje 2019 m.

AIKOS – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kvalifikacijos tobulinimas

 Programos pavadinimas Mokymo trukmė  Išduodamas pažymėjimas  Tvirtinantis dokumentas

 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pamainomis radiacinės saugos mokymo programa 

8 val.  Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-411

 Vidaus reikalų statutinių įstaigų vadovų radiacinės saugos nuotolinio mokymo programa (M13)

5 val.  Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-411

 Pirmosios pagalbos teikimo nukentėjusiesiems eismo įvykyje nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa

18 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-358

 Pirmosios pagalbos teikimo skendusiam nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa

6 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-358

 Veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo kvalifikacijos tobulinimo programa

20 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-177

(2021 m. liepos 20 d. Nr. 1-431 redakcija)

 Streso valdymo kvalifikacijos tobulinimo programa

20 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-177

(2021 m. liepos 20 d. Nr. 1-431 redakcija)

 Antrojo ir trečiojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa

49 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Ketvirtojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa

 56 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa

18 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa

35 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikio nustatymo mokymo programa

26 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Cheminių įvykių lokalizavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa

30 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-382

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Gelbėjimo darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo (įvykus eismo įvykiui) programa

35 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-417

(2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-463 redakcija)

 Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PG)

18 val. Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-98

 Pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

4 val. Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-98

 Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa

8 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-90

Savižudybių rizikos atpažinimo ir prevencijos kvalifikacijos tobulinimo programa

4 val. - PAGD direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-300

Savižudybių rizikos atpažinimo ir pagalbos teikimo kvalifikacijos tobulinimo programa

8 val. - PAGD direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-300

Pirmosios emocinės pagalbos teikimo nukentėjusiems kritinių įvykių metu kvalifikacijos tobulinimo programa

6 val. - PAGD direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-300

Asmenų, aptarnaujančių kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbančių su oro kompresoriais mokymo programa

 17 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1-350

Instruktoriaus mokymo dirbti su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis mokymo programa

20 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-376

Darbo su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis mokymo programa

 

12 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-376
Pirmosios pagalbos teikimo panaudojant autonominį išorinį defibriliatorių nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa 4 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-526
Aukštalipio gelbėtojo kvalifikacijos tobulinimo programa 18 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-527
Žmonių paieškos gaisravietėje kvalifikacijos tobulinimo programa 12 val. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-108
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų psichologinio pasirengimo kvalifikacijos tobulinimo programa 14 val. - PAGD direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-646
Pareigūnų atrankos komisijos narių nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa  6 val.  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas  PAGD direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-121

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų, vykdančių masinį sanitarinį švarinimą ir dezinfekciją, kvalifikacijos tobulinimo peograma

 

Pakeitimas

20 val.  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

PAGD direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-51

PAGD direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1-301

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno kvalifikacijos tobulinimo programa 56  val.    

 PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

 Programos pavadinimas Mokymo trukmė  Išduodamas pažymėjimas  Tvirtinantis dokumentas
 Darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokymo programa 4 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1-395
 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programa 3 val. Mokymo grupės protokolas

PAGD direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1-112

2012 m. spalio     2 d.

 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa 8 val.  Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1-110
Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme  įvadinio civilinės saugos mokymo programa 21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-199 redakcija)
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa  18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-199 redakcija)
Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1-231 redakcija)
Savivaldybių civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Reagavimo į cheminius, biologinius, radiacinius ir branduolinius (ChBRB) įvykius tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Gamtinių ir ekologinių įvykių sukeltų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348

Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas
 
PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa

21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa 2 val. Protokolas PAGD direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-292
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11