BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Suaugusiųjų neformalusis švietimas (vykdomos mokymo programos)

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

 Programos pavadinimas Mokymo trukmė  Išduodamas pažymėjimas  Tvirtinantis dokumentas
 Darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokymo programa 4 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1-395
 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programa 3 val. Mokymo grupės protokolas

PAGD direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1-112

2012 m. spalio     2 d.

 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa 8 val.  Nustatytos formos pažymėjimas PAGD direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1-110
Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme  įvadinio civilinės saugos mokymo programa 21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-199 redakcija)
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa  18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-199 redakcija)
Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1-231 redakcija)
Savivaldybių civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Reagavimo į cheminius, biologinius, radiacinius ir branduolinius (ChBRB) įvykius tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Gamtinių ir ekologinių įvykių sukeltų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348
Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 18 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348

Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

35 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas
 
PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa

21 val. Neformalaus mokymo pažymėjimas PAGD direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 (2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1-356 redakcija)
Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa 2 val. Protokolas PAGD direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-292
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-05