BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Narų specialistų mokymas

Narų specialistų mokymas Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vykdomas pagal keturias programas:  3-čios klasės naro mokymo programą, Nėrimo vadovo mokymo programą, Narų darbo vadovo mokymo programą ir Plaukiko gelbėtojo mokymo programą.  Baigus 3-čios klasės naro programą yra suteikiama kvalifikacija, o baigus kitas tris mokymo programas kompetencija (teisė dirbti).

3-IOS KLASĖS NARO MOKYMO PROGRAMA

 Naras_1.jpg

3 klasės 3-ios grupės specializacijos naro rengimo programa skirta mokyti asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, ne jaunesnius kaip 18 metų ir ne vyresnius kaip 45 metai, praėjusius medicininę komisiją pagal narams keliamus reikalavimus ir įvykdžiusius specialius tinkamumo testus. 

       ​​Naras_2.jpg    naras_3.jpg

Asmenys, baigę mokymą pagal šią programą, privalo išmanyti nardymo reikmenų aptarnavimo reikalavimus, nusileidimo organizavimą, saugaus darbo reikalavimus, naro darbo specifiką ir specifinę mediciną. 
3 klasės 3-ios grupės specializacijos naras privalo mokėti atlikti reikmenų darbinį patikrinimą ir priežiūrą, visus sutartinius signalus, gelbėjimo vandenyje būdus, naudotis povandeniniais navigaciniais prietaisais ir suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 
Asmenims, baigusiems mokyklą, išduodamas valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas ir asmeninė naro knygelė. 
Klausytojams, kurie dėl tam tikrų priežasčių nepilnai įvykdė mokymo programos reikalavimus, išduodama tik pažyma apie jo mokymąsi 3 klasės 3-ios grupės specializacijos naro (naro - gelbėtojo) kursuose. 

 naras_4.jpg 

NĖRIMO VADOVO MOKYMO PROGRAMA

 Reikalavimai kursų dalyviams:

  • ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
  • ne jaunesni kaip 20 metų;
  • turėti naro kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2-jų metų nardymo stažą arba 30 darbo vandenyje valandų.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, organizuojamas baigiamasis egzaminas. Egzaminuojamam asmeniui pateikiamas testas, kuriame yra 40 klausimų, parinktų pagal mokymo programos temas. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu klausytojas atsako į 75 % pateiktų klausimų. Gavus neigiamą įvertinimą, egzaminą galimą perlaikyti ne anksčiau kaip po 4 savaičių, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

Egzaminuojamųjų žinias tikrina mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažesnė kaip trijų asmenų komisija, kurios vienas iš narių privalo turėti naro gelbėtojo kvalifikaciją arba leidimą vadovauti narų darbams (nėrimams).

Asmenims, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, mokymo įstaigos vadovo įsakymu suteikiama kompetencija vadovauti nėrimo darbams ir išduodamas mokymo programos baigimo pažymėjimas

 

NARŲ DARBO VADOVO MOKYMO PROGRAMA

Reikalavimai kursų dalyviams - ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, organizuojamas egzaminas. Egzaminuojamam asmeniui pateikiamas testas, kuriame yra 40 klausimų, parinktų pagal mokymo programos temas. Egzaminas laikomas išlaikytu, kai klausytojas atsako į 75 proc. klausimų. Gavus neigiamą įvertinimą, egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po 4 savaičių, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius. 

Egzaminuojamųjų žinias tikrina mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip trijų asmenų  komisija, kurios vienas iš narių privalo turėti narų darbo vadovo kompetenciją.

Asmenims, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, mokymo įstaigos vadovo įsakymu suteikiama kompetencija vadovauti narų darbams

PLAUKIKO-GELBĖTOJO MOKYMO PROGRAMA                                           plaukikai_gelbetojai_1.jpg

Ši programa skirta mokyti asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, ne jaunesnius kaip 18 m. ir ne vyresnius kaip 55 m., privalomai pasitikrinę sveikatą, pagal plaukikams-gelbėtojams keliamus reikalavimus ir įvykdžiusius specialius testus: 

  -  plaukimas 150 m (100 m laisvuoju stiliumi ir 50 nugara);  
  -  nėrimas į tolį sulaikius kvėpavimą 20 m;  
  -  nėrimas į gylį 5 m;  
  -  laikymasis ant vandens paviršiaus 5 min.    

   Asmenys, baigę mokymą pagal šią programą, turi mokėti gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokėti išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo, išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, atlikti smulkų jų remontą, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją.

Plaukikai_gelbetojai_2.jpg    Plaukikai_gelbetojai_3.jpg   

Asmenims, baigusiems mokymą pagal šią programą, išduodami mokymo programos baigimo pažymėjimai. Klausytojams, kurie dėl tam tikrų priežasčių nepilnai įvykdė mokymo programos reikalavimus, išduodama tik pažyma, kad jie mokėsi plaukiko-gelbėtojo kursuose. 

Asmenys, neišlaikę baigiamojo egzamino, turi galimybę ji laikyti iš naujo, bet ne anksčiau kaip po dviejų savaičių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11