BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Narų darbo vadovų mokymas

NARŲ DARBO VADOVO MOKYMO PROGRAMA

Reikalavimai kursų dalyviams - ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, organizuojamas egzaminas. Egzaminuojamam asmeniui pateikiamas testas, kuriame yra 40 klausimų, parinktų pagal mokymo programos temas. Egzaminas laikomas išlaikytu, kai klausytojas atsako į 75 proc. klausimų. Gavus neigiamą įvertinimą, egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po 4 savaičių, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius. 

Egzaminuojamųjų žinias tikrina mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip trijų asmenų  komisija, kurios vienas iš narių privalo turėti narų darbo vadovo kompetenciją.

Asmenims, baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, mokymo įstaigos vadovo įsakymu suteikiama kompetencija vadovauti narų darbams

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10