BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Elektromobilių gesinimo gesintuvais ypatumai

Data

2020 10 13

Įvertinimas
1
hibridiniai-automobiliai-75895771.jpg

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, sparčiau daugėja elektromobilių ir hibridinių automobilių (toliau – alternatyvaus kuro transporto priemonės). Europos saugaus eismo dieną Ugniagesių gelbėtojų mokykla norėtų pasidalinti patirtimi, kaip reikėtų gesinti tokio tipo transporto priemones su gesintuvais. Daugumoje atvejų veiksmai, kuriuos rekomenduojama atlikti gesinimo metu, yra tokie patys kaip ir tradiciniu kuru varomoms transporto priemonėms (https://pagd.lrv.lt/lt/naujienos/lengvuju-automobiliu-gaisrai-ir-ju-gesinimas).

Gesinant gaisrą su gesintuvu alternatyvaus kuro transporto priemonėje reikia įvertinti papildomų komponentų, kurie kelia pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai būvimą. Tuo atveju kai gaisras neapima alternatyvaus kuro transporto priemonei būdingų komponentų t.y. aukštos įtampos kabelių, inverterio/konverterio, aukštos įtampos baterijos, DC konverterio ir t.t. gaisrų gesinimas ir jo organizavimas atliekamas kaip tradiciniu kuru naudojamos transporto priemonės. Dėl papildomų komponentų atsiranda papildomi pavojai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti gaisro gesinimo metu.

Aukšta įtampa

Alternatyvaus kuro transporto priemonės turi aukšto įtampos komponentus, kurių dalis turi elektros smūgio pavojų net po deaktyvavimo procedūros. Šie komponentai tai: aukštos įtampos baterija ir inverteris/konverteris. Inverteris/konverteris, priklausomai nuo transporto priemonės gamintojo, gali turėti vidines baterijas, kurios užtikrina įtampa iki 10 min nuo atjungimo momento. Jis dažniausiai montuojamas prie elektrinio variklio. Tuo tarpu aukštos įtampos baterija visada turi elektros smūgio pavojų. Aukštos įtampos baterijų išdėstymo vietos priklauso nuo daugelių aplinkybių. Dažnai jos montuojamos bagažinės skyriuje, po keleivių galinėmis sėdinėmis ar transporto priemonės dugne. Kilus gaisrui ir esant galimybėms pirmiausiai reikėtų ištraukti raktą iš užvedimo bloko ir atjungti techninės priežiūros kištuką (šuntą, pagrindinį saugiklį). Įprastai gaisrai, kuriuose yra elektros įtampos pavojus gesinami milteliniu ar angliarūgštiniu gesintuvu išlaikant ne mažesni nei 1 m saugu atstumą. Lietuvoje yra sertifikuotų gesintuvų gesinti elektros įrangą, kurios įtampa neviršija 1000 V. Alternatyvaus kuro transporto priemonių aukštos įtampos komponentų įtampa svyruoja tarp 200-800 V.

Pavojingos dujos

Alternatyvaus kuro transporto priemonių aukštos įtampos baterijos turi elektrolitą, kuris atsiradus mechaniniams pažeidimams ar išsisandarinus korpusui gali išbėgti į išorę. Įprastai jo kiekis nėra didelis, tačiau net ir nedidelis kiekis yra pavojingas žmogaus gyvybei ir sveikatai. Elektrolito garai yra toksiški ir ėdus, taip pat jie lengvai užsidega. Dažniausiai yra tipinės aukštos įtampos baterijų montavimo vietos lengvuosiuose automobiliuose. Hibridiniuose automobiliuose jos įrengiamos bagažinės skyriuje ir po galinėmis sėdynėmis. Elektromobiliuose, kurie daugiau priklauso nuo elektros poreikio, baterijos įrengiamos ties automobilio dugnu. Tokios vietos yra sunkiai pasiekiamos su gesintuvo čiurkšle. Tyrimais nustatyta, kad aukštos įtampos baterijos gaisras reikalauja didelio ir pastovaus gesinimo medžiagos tiekimo į gaisro židinį, kas sudėtinga užtikrinti su gesintuvu, net gaisro pradinėje fazėje.

Sprogimo pavojus

Aukštos įtampos baterijos yra sudarytos iš sujungtų tarpusavyje blokų, kuriuos sudaro pavienės celės. Gaisrui plintant, dėl šilumos spinduliavimo celėje esantys elektrolitas garuoja sudarydamas viršslėgį. Korpusui neatlaikus viršslėgio poveikio gali įvykti jo destrukcija. Sprogimo metu aukštos įtampos baterijos korpuso dalys gali būti nubloškiamos į taip sužeisti asmenį, siekiantį užgesinti gaisrą pirminėje stadijoje. Į šį pavojų reikėtų atsižvelgti pradedant gesinti aukštos įtampos baterija ir pasirenkant gesinimo medžiagos tiekimo kryptis.

Liepsnos poveikis

Aukštos įtampos baterijos degimas ir gaisro plitimo mechanizmas yra pakankamai gerai ištirtas tiek mokslininkų, tiek praktikų - ugniagesių gelbėtojų. Dėl susidariusio viršslėgio elektrolito garai skverbiasi pro plyšį, o jiems degant suformuoja į degančias dujas panašų ugnies fakelą. Toks intensyvus degimas spinduliuoja šilumą ir gali uždegti šalia esančias degias medžiagas. Geriausiai toks degimas nutraukimas izoliuojant („numušant“) liepsną nuo besiveržiančių garų, tačiau tai bus pakankamai sudėtinga dėl riboto gesinimo medžiagų kiekio ir sunkiai pasiekiamo gaisro. Aukštos įtampos baterijos, turinčios savo sudėtyje ličio metalą, neefektyviai gesinamos milteliniais, angliarūgštės ar putų gesintuvais ir dažniausiai pradėjus joms degti jų nepavyks užgesinti su gesintuvais.

Alternatyvaus kuro transporto priemonių gesinimas - iššūkis ir priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms. Įvykus įvykiui rekomenduojama bendradarbiauti su gaisro gesinimo vadovu ir suteikti informaciją, turinčią reikšmės įvykio likvidavimui.

 

Nuotrauka iš www.qrfs.com