>
2024-02-22

Kaip valdyti stresą?

Vasario 20-21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyko kontaktinė streso valdymo kvalifikacijos tobulinimo kursų dalis. Šie kursai skirti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir kitų statutinių įstaigų darbuotojams. Mokymų tikslas – suteikti psichologinių žinių stresui atpažinti ir valdyti.

Mokymų metu pareigūnai supažindinami su streso rūšimis, požymiais ir pasekmėmis. Jie įgyja žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų veiksmingesniam streso valdymui ir savipagalbai. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Šiaulių ir Panevėžio priešgaisrinių gelbėjimo valdybų.

Nuotolinių mokymų metu „Moodle“ virtualioje mokymosi aplinkoje kursų dalyviai mokėsi apie paprastąjį ir kaupiamąjį stresą, stresą lemiančius veiksnius, požymius, įveikimo būdus, taip pat – apie kritinius įvykius, kritinio įvykio stresą, požymius, pagalbą įvykio metu ir jam pasibaigus.

Buvo gvildenamos temos apie savižudybes (mitus, ženklus, riziką ir pagalbą), profesinį perdegimą lemiančius veiksnius, požymius ir pagalbą.

Kursuose buvo nagrinėjama potrauminio streso sąvoka, jį lemiantys veiksniai, požymiai ir pagalba bei streso įveikos būdai (emocijų ir minčių atpažinimas ir valdymas, iracionalūs mąstymo būdai, savipagalba).

Praktinių mokymų metu pareigūnai daugiausia tobulina įgūdžius streso įveikos srityje, paliečia ir savižudybių temą. Dvi dienas atliekamos įvairiausios užduotys – tiek grupinės, tiek individualios, kurių metu praktiškai pritaikomos nuotolinės kursų dalies metu įgytos teorinės žinios.

Žinoma, kad dalyviai dalinasi gerąją patirtimi ar nagrinėja sudėtingas situacijas, su kuriomis teko susidurti tarnybos metu.

Pasibaigus mokymams jų dalyviams išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.