>
2024-02-19

Plaukiko-gelbėtojo neformaliojo profesinio mokymo programa

Ugniagesys gelbėtojas – universalus „karys“, kuris ne tik gesina gaisrus ir gelbėja žmones gaisrų metu, tačiau atlieka ir daug kitų gelbėjimo darbų. Vienas iš jų – gelbėti žmones ir (arba) turtą nuo vandens (ledo) paviršiaus. Šių metų vasario 12-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykla vykdo kursus pagal plaukiko-gelbėtojo neformaliojo profesinio mokymo programą.

Šios mokymo programos trukmė yra 54 akademinės valandos kontaktiniam darbui, iš kurių 16 akademinių valandų skiriama teoriniam mokymui, 38 valandos – praktikai.

Plaukikai10.jpg

Norintys mokytis pagal šią programą turi atitikti minimalius reikalavimus, tai yra turi turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, jų sveikata turi atitikti reikalavimus dirbti plaukiku- gelbėtoju, o amžius – ne jaunesnis nei 18 metų bei turi įvykdyti pretendentų į plaukiko-gelbėtojo kursus fizinio pasirengimo normatyvus.

Plaukikai5.jpg

Pretendentų į plaukiko-gelbėtojo kursus fizinio pasirengimo testavimo normatyvų atlikimo sąlygos:

1. Nėrimas: privaloma panirti į ne mažesnį kaip 1 m gylį ir plaukti 20 m distanciją. Galima naudoti kaukę arba plaukimo akinius.

2. Plaukimas: privaloma nuplaukti 100 m laisvuoju stiliumi ir 50 m nugara.

3. Nėrimas į 5 m gylį: neriama į 5 m gylį ir nuo dugno į vandens paviršių iškeliamas 1 kg svarmuo.

4. Laikymasis vandens paviršiuje: vandens paviršiuje vertikalioje padėtyje privalo išsilaikyti 5 min.

Plaukikai7.jpg

Atliekant aukščiau išvardintas užduotis draudžiama laikytis už baseino krašto, skiriamojo plūduro ir pan. Pretendentai atitinkantys visus reikalavimus mokosi naudoti gelbėjimo nuo vandens (ledo) paviršiaus įrangą bei gelbėti žmones ir (arba) turtą nuo vandens (ledo) paviršiaus.

Plaukikai2.jpg

Sėkmingai baigę kursus plaukikai-gelbėtojai geba apibūdinti gelbėjimo nuo vandens paviršiaus įrangą, išvardinti gelbėjimo priemones, paaiškinti, kaip jomis naudotis ir prižiūrėti, pademonstruoti, kaip reikia naudotis kauke, vamzdeliu ir plaukmenimis.

Plaukikai3.jpg

Taip pat plaukikai-gelbėtojai geba plaukti ir nerti su kauke, vamzdeliu ir plaukmenimis, išsilaisvinti nuo skęstančiojo sugriebimų, kai sugriebiama iš priekio arba nugaros, transportuoti skęstantį į krantą naudojant plūdurą, gelbėjo ratą, gelbėjimo roges arba nenaudojant pagalbinių gelbėjimo priemonių. Jie moka išnešti nukentėjusį į krantą vienu iš būdu, atlikti veiksmus gelbėjant nuo vandens (ledo) paviršiaus, kai skęstantysis yra arti arba toli nuo kranto.

Plaukikai9.jpgPlaukikai6.jpg