2023-01-27

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje mokosi valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai

Šių metų sausio 24 d. ir 26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyko „Asmenų, aptarnaujančių kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbančių su oro kompresoriais“, mokymo kursai. Kvėpavimo organų apsaugos apartas – viena pagrindinių ir būtiniausių ugniagesio gelbėtojo darbo priemonių, skirtų dirbti kvėpuoti nesaugioje aplinkoje užterštoje dūmais ar kitomis medžiagomis.

Kiekvieną budėjimą kvėpavimo organų apsaugos aparatai turi būti tinkamai paruošti naudojimui tam, kad vyktų sklandus darbas įvykio metu. Tokiam aparatų paruošimui būtina mokėti naudoti oro kompresorių ir gebėti pripildyti suslėgto oro balionus.

„Asmenų, aptarnaujančių kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbančių su oro kompresoriais, neformalaus mokymo programos tikslas ir yra parengti asmenį, gebantį prižiūrėti kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbti su oro kompresoriais.

Šių mokymų trukmė yra 17 val.: 9 val. skiriamos nuotoliniam mokymui, 8 val. kontaktiniam mokymui, iš jų 1 val. – teoriniam mokymui, o 7 val. – praktiniam mokymui.

Nuotolinio mokymo metu „Moodle“ virtualioje mokymosi aplinkoje kursų dalyviai gilina savo teorines žinias nagrinėdami mokymų medžiagą apie keturias pagrindines temas: teisės aktai, reglamentuojantys kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir oro kompresorių priežiūrą, kvėpavimo aparatai, kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionai (slėginiai indai) ir oro kompresoriai.

Kontaktinio mokymo metu daugiausia laiko skiriama praktinių įgūdžių įgijimui. Mokymų dalyviai mokomi įvertinti kvėpavimo organų apsaugos aparatų, apsauginių kaukių ir balionų (slėginių indų) tinkamumą tolesnei eksploatacijai, parengti kvėpavimo organų apsaugos aparatų balionus (slėginius indus) pildyti suslėgtuoju oru. Taip pat paaiškinama kaip juda suslėgtasis oras aukšto slėgio oro kompresoriuje, kaip atliekama oro kompresorių techninė priežiūra, kaip keičiamos eksploatacinės medžiagos (filtrai, tepalai), kokia tvarka imami oro kompresorių tiekiamo oro bandiniai bei kokie galimi oro kompresorių gedimai it jų šalinimas.

Besimokančiųjų žinioms ir įgūdžiams patikrinti organizuojamas baigiamasis egzaminas, kuris susideda iš teorinių žinių testo ir praktinio įgūdžių vertinimo. Teorinių žinių testas, kurį sudaro 20 klausimų, laikomas pabaigus nuotolinį mokymą Mokyklos virtualioje mokymosi erdvėje. Teorinių žinių testas laikomas išlaikytu, jeigu klausytojas teisingai atsako į 50 proc. ir daugiau pateiktų klausimų. Tik išlaikius šį testą, klausytojas yra kviečiamas į kontaktinio mokymo dalį Mokykloje.

Praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, susidedanti iš dviejų dalių: viena užduotis susijusi su kvėpavimo organų apsaugos aparatais, o kita – su oro kompresoriais.

Pareigūnams, baigusiems „Asmenų, aptarnaujančių kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbančių su oro kompresoriais“, mokymo kursus ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, suteikiama teisė aptarnauti kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir dirbti su oro kompresoriais.