>
2024-02-23

Vyksta antrojo ir trečiojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai

Vasario 19-23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta „Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai“, skirti antrojo ir trečiojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovams.

Pagrindiniai šių kursų tikslai yra:

– suteikti kursų dalyviams žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų gelbėjimo darbų vadovo funkcijoms vykdyti, taip pat suteikti žinių apie ekstremaliosios situacijos susidarymo prielaidas ir galimybę valdyti susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu;

– tobulinti gelbėjimo darbų vadovų gebėjimus vertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus, organizuoti darbų koordinavimo štabo darbą ir koordinuoti veiksmus su įvykio ar ekstremalaus įvykio vietoje dirbančiomis kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis.

GDV II+III 1.jpg

Mokymų dalyviai sužino, kaip sutelkti ir išdėstyti įvykio vietoje priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, kaip atlikti įvykio žvalgybą ir situacijos vertinimą, kokios turėtų būti taikomos darbų zonos atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, taip pat jiems yra dėstoma apie gaisrų prevenciją (gaisrinės saugos akcijos), gaisravietės aplinkos išsaugojimą gaisrų tyrimo pareigūnams, apie statinių aktyvios ir pasyvios gaisrinės saugos sistemas, naudojamas vykdant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, apie gelbėjimo darbų koordinavimo štabą ir darbo barus.

Skiriama laiko mokymuisi apie pajėgų ir priemonių poreikio greitojo skaičiavimo formules, saugos reikalavimus dirbant įvykio vietoje, vadovavimą gaisro gesinimui ir gelbėjimo darbams, bendravimą su žiniasklaida, apie ekstremaliosios situacijos skelbimo prielaidas ir tvarką bei apie stresą, jo požymius ir pasekmes, jo įveikimo būdus ir apie lyderystę priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

II+IIIGDV 3.jpg

Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradėjo mokytis nuotoliniu būdu ir, tik išlaikę testą, buvo pakviesti tęsti kursų kontaktiniu būdu Mokykloje.

Kursų dalyviai džiaugiasi galimybe pasidalinti gerąją patirtimi, susijusia su darbais įvykio vietoje ir kitomis darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje aktualijomis.