BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Kas gali pranešti

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  • esamas departamento ar jam pavaldžios įstaigos (BPC, GTC ir UGM) darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
  • buvęs departamento ar jam pavaldžios įstaigos (BPC, GTC ir UGM) darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
  • su departamentu ar jam pavaldžia įstaiga sutartiniais santykiais (rangos, savanorystės, stažuotės ir pan.) susijęs asmuo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-30