BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Žinios tikrinamos sprendžiant bendrojo išsilavinimo testą. Jį sudaro 40 klausimų (po 10 iš lietuvių kalbos kultūros, Lietuvos istorijos, politologijos ir logikos). Testas yra sprendžiamas raštu arba informacinių technologijų priemonėmis. Testui spręsti skiriama 60 minučių.

Žinių testas vertinams 10 balų sistema. Mažiausias teigiamas įvertinimas - 4 balai, didžiausias - 10 balų. Bendrojo išsilavinimo testo vertinimo lentelė.

Gavus neigiamą žinių testo įvertinimą pretendentui neleidžiama toliau dalyvauti atrankoje.

Žinių testui spręsti skiriamas vienas bandymas.

 

TESTO PAVYZDYS

TESTO ATSAKYMAI

Pretenduojančio asmens sveikatą tikrina Centrinė medicinos ekspertizės komisija (CMEK) ir pateikia išvadą dėl jo sveikatos būklės bei  psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai.

Gavę pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą, registruokitės CMEK elektroninėje sistemoje ir Jums paskirtu metu pasitikrinkite sveikatą (SVETAINĖ)

 

 

 

Eil.Nr.

Fiziniai gebėjimai

Testai

Vyrų

Moterų

1.

Greitis, greitumo ištvermė, vikrumas

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

2.

Jėga, jėgos ištvermė

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba prisitraukimai prie skersinio.

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba atsilenkimai (sėstis ir gultis) per 30 sek.

3.

Ištvermė

1000 m arba 3000 m bėgimas*.

1000 m arba 2000 m bėgimas*.

4.

Lankstumas

Sėstis ir siekti.

Sėstis ir siekti.

 

1. Bėgimas šaudykle 10 × 10 m (vertinamas greitis, vikrumas ir greitumo ištvermė). Pratimas atliekamas lauke, sporto salėje arba kitoje patalpoje, lygioje vietoje. Nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos, žyminčios 10 m atkarpą. Po komandos „į vietas“ testuojamasis asmuo atsistoja prie starto linijos, laisvai pasirinkdamas starto poziciją. Po komandų „dėmesio“ ir „marš“ įjungiamas laikmatis. Testuojamasis asmuo kuo greičiau turi nubėgti prie kitos linijos, ją užminti viena koja, kuo greičiau grįžti prie starto linijos, ją taip pat užminti viena koja ir vėl viską pakartoti dar keturis kartus. Vienas iš aprašo 4 punkte nurodytų komisijų narių (toliau – testuotojas) garsiai skaičiuoja nubėgtus kartus. Testuojamajam asmeniui penktą kartą kirtus starto (finišo) liniją, stabdomas laikmatis. Rezultatas fiksuojamas vienos dešimtosios sekundės tikslumu. Vienu metu testą gali atlikti vienas ar daugiau testuojamųjų asmenų, jei yra galimybė fiksuoti kiekvieno testuojamojo asmens testo atlikimo rezultatus

2. 100 m bėgimas (vertinama greitumo ištvermė). 100 m bėgimo testas atliekamas lygioje vietoje, kurioje nubrėžtos dvi linijos, žyminčios 100 m atkarpą. Po komandos „į vietas“ testuojamasis asmuo atsistoja prie starto linijos, laisvai pasirinkdamas starto poziciją. Po komandų „dėmesio“ ir „marš“ įjungiamas laikmatis. Bėgama 100 m atkarpa. Testuojamajam asmeniui kirtus finišo liniją, stabdomas laikmatis. Laikas fiksuojamas vienos dešimtosios sekundės tikslumu. Vienu metu testą gali atlikti vienas ar daugiau testuojamųjų asmenų, jei yra galimybė fiksuoti kiekvieno testuojamojo asmens testo atlikimo rezultatus.

3. Prisitraukimai prie skersinio (vertinama rankų lenkiamųjų ir nugaros raumenų jėgos ištvermė). Atliekant prisitraukimų prie skersinio pratimą, ant skersinio užsikabinama pečių platumu plaštakomis iš viršaus, nykščiu iš apačios (1 pav.), kojos negali liesti žemės. Po komandos „galima“, lenkiant rankas, reikia pasiekti tokį aukštį, kad smakras pakiltų virš skersinio (2 pav.). Smakru skersinio liesti negalima. Užfiksavus prisitraukimą tokia padėtimi, rankos visiškai ištiesiamos ir vėl užfiksuojama. Testuotojas garsiai skaičiuoja kiekvieną tinkamai atliktą prisitraukimą. Tarp prisitraukimų leidžiama ilsėtis ne daugiau kaip 3 sek. Testas nutraukiamas du kartus iš eilės taisyklingai neprisitraukus arba jei testuojamasis asmuo tarp prisitraukimų ilsisi ilgiau kaip 3 sek. Rezultatas – taisyklingai atliktų prisitraukimų skaičius. Testuojama po vieną testuojamąjį asmenį. Prisitraukimai neskaičiuojami, jei padarytos šios klaidos:

3.1. prisitraukiama ne iki galo (smakras nepakeliamas virš skersinio);

3.2. siūbuojama liemeniu, kojomis;

3.3. nusileidus rankos neištiesiamos per alkūnės sąnarį;

3.4. prisitraukiant trūkčiojama.

prisitraukimai_1.jpg                                                             ​prisitraukimai.jpg                                  

                                                                    1 pav. Rankų padėtis ant skersinio                                                                                   2 pav. Prisitraukimai prie skersinio                                                                                                                                                              

4. Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos gulint (atsispaudimai) (vertinama rankos tiesiamojo, krūtinės ir priekinio deltinio raumenų jėgos ištvermė). Pratimui atlikti skiriama 1,5 min. Pradinė padėtis – rankos atremtos į horizontalią plokštumą, remiamasi delnais (rankos tiesios, pečių plotyje) ir kojų pirštais, kūnas tiesus, kojos suglaustos. Po komandos „galima“ rankos sulenkiamos ne mažiau kaip 90° kampu, krūtinė nuleidžiama iki plokštumos ir vėl pakeliama rankas visiškai ištiesiant (3 pav.). Atliekant pratimą nugara ir liemuo visą laiką turi būti tiesūs. Testuotojas garsiai skaičiuoja kiekvieną tinkamai atliktą atsispaudimą. Kiekvieną atsispaudimą būtina užfiksuoti. Atliekant testą galima ilsėtis tik pradinėje padėtyje. Testas nutraukiamas du kartus iš eilės taisyklingai neatsispaudus. Rezultatas – taisyklingai atliktų atsispaudimų skaičius. Testuojama po vieną testuojamąjį asmenį. Atsispaudimas neskaičiuojamas, jei padarytos šios klaidos:

4.1. neištiesiamos rankos;

4.2. rankos per alkūnės sąnarį nesulenkiamos, kaip reikalaujama;

4.3. rankos tiesiamos nesinchroniškai;

4.4. tiesiant rankas išlenkiama ar sulenkiama nugara;

4.5. siūbuojama, daromi judesiai dubeniu.

atsispaudimai.jpg

 3 pav. Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos

5. Atsilenkimai (sėstis ir gultis) (vertinami jėga, jėgos ištvermė). Pratimas atliekamas stadione, sporto salėje arba kitoje patalpoje. Pratimui atlikti skiriama 30 sekundžių. Pradinė padėtis – gulint ant nugaros, rankos sunertos už galvos, kojos sulenktos per kelius 90° kampu, kojos fiksuotos (asistentas laiko testuojamojo asmens kojas). Po komandos „galima“ testuojamasis asmuo iš padėties gulint sėdasi ir alkūnėmis pasiekia savo kelius (4 pav.). Po atlikto atsilenkimo grįžtama į pradinę padėtį gulint ant nugaros. Testuotojas garsiai skaičiuoja kiekvieną tinkamai atliktą atsilenkimą. Atliekant testą galima ilsėtis tik pradinėje padėtyje. Testuojama po vieną testuojamąjį asmenį. Testavimui atlikti reikalingas gimnastikos kilimėlis arba kita lygi ir sausa danga.

   

 

4 pav. Sėstis ir gultis

6. Sėstis ir siekti (vertinamas lankstumas ). Pratimas atliekamas stadione, sporto salėje arba kitoje patalpoje. Pradinė padėtis – sėdint ant gimnastikos kilimėlio arba kitos lygios ir sausos dangos, kojos per kelius tiesios (testuotojas plaštaka prilaiko testuojamo asmens kelius). Testui atlikti naudojamas lankstumo matavimo prietaisas. Testuojamasis asmuo kojomis (padais) remiasi į lankstumo matavimo prietaiso sienelę, rankų plaštakos padėtos ant prietaiso viršutinės dalies. Nugara tiesi, atramos nugarai nėra naudojamos. Po komandos „galima“ testuojamasis asmuo lėtai, tolygiai stumdamas slankią lankstumo matavimo prietaiso lentelę siekia tolimiausio taško ir, jį pasiekęs, fiksuoja padėtį ne trumpiau kaip 2 sekundes (5 pav.). Testo rezultatą parodo padala skalėje, kurią pasiekia lankstumo matavimo prietaiso lentelės briauna, esanti prie testuojamojo asmens pirštų. Atlikęs veiksmą, testuojamasis asmuo grįžta į pradinę padėtį sėdint, nugari tiesi. Po 10–15 sekundžių testas po komandos „galima“ kartojamas. Įskaitomas pasiektas geresnis rezultatas. Testuojama po vieną testuojamąjį asmenį. Testui atlikti reikalinga 55 cm ilgio, 45 cm pločio ir 32 cm aukščio lankstumo matavimo prietaiso dėžė su 50 cm skale (nuo –15 cm iki +35 cm) ir slankia 3 cm pločio ir 2 cm storio lentele (juostele).

5 pav. Sėstis ir siekti

 

7. 1000 m, 2000 m ir 3000 m bėgimas (vertinama širdies, kvėpavimo sistemos, bendroji ištvermė). 1000 m ir 3000 m (vyrų) bei 1000 m ir 2000 m (moterų) bėgimo testas atliekamas bėgant stadione ar kitoje lygioje be didesnių pakilimų trasoje. Po komandos „į vietas“ testuojamasis asmuo atsistoja prie starto linijos, laisvai pasirinkdamas starto poziciją. Po komandų „dėmesio“ ir „marš“ įjungiamas laikmatis. Testuojamajam asmeniui kirtus finišo liniją, stabdomas laikmatis. Rezultatas (laikas) fiksuojamas vienos sekundės tikslumu. Vienu metu testą gali atlikti iki 15 testuojamųjų asmenų.

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimai ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas

 

BENDROJO FIZINIO PASIRENGIMO NORMATYVAI

 1.  Pagal amžių testuojamieji asmenys skirstomi į grupes (amžius nurodytas imtinai): 

Vyrų

 

Amžiaus grupės (amžius metais)

Pirmasis (I) lygis

Antrasis (II) lygis

Trečiasis (III) lygis

1-oji grupė (iki 29 metų)

31

26

23

2-oji grupė (30–39 metai)

26

20

19

3-oji grupė (40–49 metai)

24

18

15

4-oji grupė (50–59 metai)

22

13

11

5-oji grupė (60–65 metai)

10

7

4

 

 

Moterų

 

Amžiaus grupės (amžius metais)

Pirmasis (I) lygis

Antrasis (II) lygis

Trečiasis (III) lygis

1-oji grupė (iki 29 metų)

30

25

21

2-oji grupė (30–39 metai)

27

21

17

3-oji grupė (40–49 metai)

21

17

14

4-oji grupė (50–59 metai)

16

14

9

5-oji grupė (60–65 metai)

10

7

4

 

 1. Aukščiausi testuojamųjų asmenų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami pirmojo lygio ir 1-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims, žemiausi – trečiojo lygio ir 5-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims.
 2. Testuojamiesiems asmenims bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami atskirai vyrams ir moterims.
 3. Testuojamųjų asmenų bendras fizinis pasirengimas tikrinamas fiksuojant nustatytų bėgimo, prisitraukimų prie skersinio arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos (atsispaudimai), lankstumo testų atlikimą ir rezultatą.

Eil.Nr.

Fiziniai gebėjimai

Testai

Vyrų

Moterų

1.

Greitis, greitumo ištvermė, vikrumas

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

2.

Jėga, jėgos ištvermė

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba prisitraukimai prie skersinio.

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba atsilenkimai (sėstis ir gultis) per 30 sek.

3.

Ištvermė

1000 m arba 3000 m bėgimas*.

1000 m arba 2000 m bėgimas*.

4.

Lankstumas

Sėstis ir siekti.

Sėstis ir siekti.

 

        *3000 m ir 2000 m bėgimas taikomas tik aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems testuojamiesiems asmenims, priskirtiems pirmajam (I) ir antrajam (II) lygiui.

 

 1. Testuojamieji asmenys atlieka po vieną iš 1 lentelės kiekviename punkte nurodytų fizinių pratimų pasirinktinai (atsižvelgdami į 1 lentelės 3 punkte nustatytą išlygą).

 2. Fiziniai pratimai atliekami šia seka:

  6.1. atliekamas greičio, greitumo ištvermės, vikrumo vertinimas (bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas);

  6.2. atliekamas jėgos, jėgos ištvermės vertinimas (atsispaudimai arba prisitraukimai, arba atsilenkimai) ir lankstumo vertinimas (sėstis ir siekti);

  6.3. atliekamas ištvermės vertinimas (1000 m, 2000 m arba 3000 m bėgimas).

      *komisijos sprendimu 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytų fizinių pratimų atlikimo seka gali būti keičiama.

 

 1. Kiekvieną fizinį pratimą atlikti leidžiama ne daugiau kaip du kartus (be išankstinių bandymų).

 2. Fiziniai pratimai atliekami per vieną dieną. Ilsėtis tarp fizinių pratimų galima ne daugiau kaip 20 min.

 3. Testuojamųjų asmenų fizinis pasirengimas vertinamas sumuojant keturių atliktų fizinių pratimų rezultatus, atitinkančius aprašo 1 priede nustatytą taškų skaičių. Išvada, kad fizinis pasirengimas tinkamas, daroma, jei testuojamasis asmuo taisyklingai atlieka visus keturis fizinius pratimus, už kiekvieną fizinį pratimą surenka ne mažiau kaip atitinkamai pirmajam (I), antrajam (II) arba trečiajam (III) lygiui nustatytą minimalų taškų skaičių, nurodytą aprašo 1 priede, ir surenka ne mažesnę kaip aprašo 2 lentelėje nustatytą atitinkamą minimalią taškų sumą. Nesurinkus minimalaus taškų skaičiaus bent už vieną fizinį pratimą arba nesurinkus Aprašo 2 lentelėje nustatytos atitinkamos minimalios taškų sumos, daroma išvada, kad testuojamojo asmens fizinis pasirengimas neatitinka nustatytų reikalavimų.

 4. Testuojamajam asmeniui atlikus fizinį pratimą,  komisijos nariai jo rezultatą įrašo į Atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo rezultatų taškų suvestinę.

 5. Suvestinę pasirašo  komisijos nariai ir testuojamasis asmuo. Testuojamajam asmeniui atsisakius pasirašyti suvestinę, komisijos nariai tai pažymi suvestinėje.

 6. Testuojamasis asmuo, atvykęs į fizinio pasirengimo tikrinimą, privalo būti susipažinęs su jam keliamais fizinio pasirengimo reikalavimais, vilkėti sportinę aprangą ir avėti sportinę avalynę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-07