BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


BENDROJO FIZINIO PASIRENGIMO NORMATYVAI

BENDROJO FIZINIO PASIRENGIMO NORMATYVAI

 1.  Pagal amžių testuojamieji asmenys skirstomi į grupes (amžius nurodytas imtinai): 

Vyrų

 

Amžiaus grupės (amžius metais)

Pirmasis (I) lygis

Antrasis (II) lygis

Trečiasis (III) lygis

1-oji grupė (iki 29 metų)

31

26

23

2-oji grupė (30–39 metai)

26

20

19

3-oji grupė (40–49 metai)

24

18

15

4-oji grupė (50–59 metai)

22

13

11

5-oji grupė (60–65 metai)

10

7

4

 

 

Moterų

 

Amžiaus grupės (amžius metais)

Pirmasis (I) lygis

Antrasis (II) lygis

Trečiasis (III) lygis

1-oji grupė (iki 29 metų)

30

25

21

2-oji grupė (30–39 metai)

27

21

17

3-oji grupė (40–49 metai)

21

17

14

4-oji grupė (50–59 metai)

16

14

9

5-oji grupė (60–65 metai)

10

7

4

 

 1. Aukščiausi testuojamųjų asmenų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami pirmojo lygio ir 1-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims, žemiausi – trečiojo lygio ir 5-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims.
 2. Testuojamiesiems asmenims bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami atskirai vyrams ir moterims.
 3. Testuojamųjų asmenų bendras fizinis pasirengimas tikrinamas fiksuojant nustatytų bėgimo, prisitraukimų prie skersinio arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos (atsispaudimai), lankstumo testų atlikimą ir rezultatą.

Eil.Nr.

Fiziniai gebėjimai

Testai

Vyrų

Moterų

1.

Greitis, greitumo ištvermė, vikrumas

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas.

2.

Jėga, jėgos ištvermė

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba prisitraukimai prie skersinio.

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba atsilenkimai (sėstis ir gultis) per 30 sek.

3.

Ištvermė

1000 m arba 3000 m bėgimas*.

1000 m arba 2000 m bėgimas*.

4.

Lankstumas

Sėstis ir siekti.

Sėstis ir siekti.

 

        *3000 m ir 2000 m bėgimas taikomas tik aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems testuojamiesiems asmenims, priskirtiems pirmajam (I) ir antrajam (II) lygiui.

 

 1. Testuojamieji asmenys atlieka po vieną iš 1 lentelės kiekviename punkte nurodytų fizinių pratimų pasirinktinai (atsižvelgdami į 1 lentelės 3 punkte nustatytą išlygą).

 2. Fiziniai pratimai atliekami šia seka:

  6.1. atliekamas greičio, greitumo ištvermės, vikrumo vertinimas (bėgimas šaudykle 10 × 10 m arba 100 m bėgimas);

  6.2. atliekamas jėgos, jėgos ištvermės vertinimas (atsispaudimai arba prisitraukimai, arba atsilenkimai) ir lankstumo vertinimas (sėstis ir siekti);

  6.3. atliekamas ištvermės vertinimas (1000 m, 2000 m arba 3000 m bėgimas).

      *komisijos sprendimu 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytų fizinių pratimų atlikimo seka gali būti keičiama.

 

 1. Kiekvieną fizinį pratimą atlikti leidžiama ne daugiau kaip du kartus (be išankstinių bandymų).

 2. Fiziniai pratimai atliekami per vieną dieną. Ilsėtis tarp fizinių pratimų galima ne daugiau kaip 20 min.

 3. Testuojamųjų asmenų fizinis pasirengimas vertinamas sumuojant keturių atliktų fizinių pratimų rezultatus, atitinkančius aprašo 1 priede nustatytą taškų skaičių. Išvada, kad fizinis pasirengimas tinkamas, daroma, jei testuojamasis asmuo taisyklingai atlieka visus keturis fizinius pratimus, už kiekvieną fizinį pratimą surenka ne mažiau kaip atitinkamai pirmajam (I), antrajam (II) arba trečiajam (III) lygiui nustatytą minimalų taškų skaičių, nurodytą aprašo 1 priede, ir surenka ne mažesnę kaip aprašo 2 lentelėje nustatytą atitinkamą minimalią taškų sumą. Nesurinkus minimalaus taškų skaičiaus bent už vieną fizinį pratimą arba nesurinkus Aprašo 2 lentelėje nustatytos atitinkamos minimalios taškų sumos, daroma išvada, kad testuojamojo asmens fizinis pasirengimas neatitinka nustatytų reikalavimų.

 4. Testuojamajam asmeniui atlikus fizinį pratimą,  komisijos nariai jo rezultatą įrašo į Atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo rezultatų taškų suvestinę.

 5. Suvestinę pasirašo  komisijos nariai ir testuojamasis asmuo. Testuojamajam asmeniui atsisakius pasirašyti suvestinę, komisijos nariai tai pažymi suvestinėje.

 6. Testuojamasis asmuo, atvykęs į fizinio pasirengimo tikrinimą, privalo būti susipažinęs su jam keliamais fizinio pasirengimo reikalavimais, vilkėti sportinę aprangą ir avėti sportinę avalynę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-07