BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


MINIMALI STIPENDIJA YRA 153,18 EUR;

MAKSIMALI - 238,28 EUR.

STIPENDIJOS DYDIS PRIKLAUSO NUO MOKYMOSI REZULTATŲ.

 

  • BENDRABUČIU
  • UNIFORMINE APRANGA
  • SPECIALIĄJA APRANGA
  • SPORTINE APRANGA

VASARIO 28 d.

RUGSĖJO 1 d.

LAPKRIČIO 14 d. 

 

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINIS MOKYMAS TRUNKA 26 SAVAITES. VISI, SĖKMINGAI BAIGĘ MOKSLUS, ĮDARBINAMI VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PADALINIUOSE.

 

Bendras programos apibūdinimas 

Ugniagesio gelbėtojo mokymas vykdomas pagal Ugniagesio gelbėtojo modulinę profesinio mokymo programą. Programos trukmė 6 mėnesiai. 

Programos paskirtis – modulinė ugniagesio gelbėtojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą ugniagesį gelbėtoją, gebantį dirbti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

Programos tikslai – sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems ugniagesio gelbėtojo veiklos procesams: gaisrų gesinimo, žmonių, turto ir gyvūnų gelbėjimo, pirmosios pagalbos suteikimo, darbo su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėmis bei įranga, gelbėjimo darbų eismo įvykių vietose atlikimo, gelbėjimo darbų cheminių, biologinių ir radiacinių avarijų vietose atlikimo, civilinės saugos veiklos supratimo ugdymą. 

Programą sudaro šie moduliai:

Įvadas į profesiją;

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose;

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas;

Darbuotojų sauga ir sveikata;

Gaisrų gesinimas;

Pirmosios pagalbos nukentėjusiajam teikimas;

Gelbėjimo darbų vykdymas eismo įvykyje;

Žmonių ir turto gelbėjimas;

Gelbėjimo darbų vykdymas cheminiuose, radiologiniuose ir kituose įvykiuose;

Darbas priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (komandoje);

Automobilinės platformos valdymas;

Automobilinių kopėčių valdymas;

Įvadas į darbo rinką;

Mokymosi tvarka 

Kiekvieno modulio pabaigoje vertinama kursantų įgyta kompetencija (žinios). Pabaigus visus modulius ir gavus teigiamus jų įvertinimus kursantai laiko kvalifikacijos suteikimo egzaminą. Sėkmingai išlaikius egzaminą kursantui suteikiama ugniagesio gelbėtojo kvalifikacija.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-07