>

Apie Ugniagesių gelbėtojų mokyklą

Istorija


Pirmieji pamokymai apie priešgaisrinę apsaugą plačiuosius Lietuvos gyventojų sluoksnius pasiekė XIX a. pradžioje. 1801-1802 m. Karaliaučiuje buvo išleistas pirmasis priešgaisrinės apsaugos vadovėlis lietuvių kalba „Ugnies knygelės". Tai buvo vokiškos knygutės, išleistos Karaliaučiaus magistrato, o parašytos G.J.Weiso, vertimas. 

Lietuvoje ugniagesio profesijos atsiradimo data galima laikyti 1802 m. birželio 7 d., kai miesto valdžia nutarė įkurti gaisrininkų komandą. Savo amato ugniagesiams dar ilgai teko mokytis darbo vietoje, iš vyresniųjų kolegų. 1895 m. Vilniaus gaisrininkų komandos statistikos ataskaitoje yra tokia eilutė: „Vasarą komandos mokymai vyksta kasdien, žiemą –  du kartus per savaitę...“

Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje tuo metu ugniagesiams vadovaujančio Domininko Siemaškos iniciatyva ugniagesiams buvo skaitomos paskaitos. Tik 1924 m., įkūrus Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungą (LUOS), gruodžio 1-14 d. LUOS valdyba Kaune surengė pirmuosius dviejų savaičių ugniagesių kursus, kuriuos baigė 19 žmonių. Kursų vedėjas buvo tas pats D. Siemaška, vienas LUOS įkūrėjų, pirmojo periodinio leidinio, skirto ugniagesiams „Lietuvos gaisrininkas" (vėliau – „Ugniagesys"), steigėjas. Buvo dėstomi šie dalykai: ugniagesių taktika, gaisrininkijos istorija, ugniagesių technika, ugniagesių teisė ir tvarka, pirmoji medicinos pagalba, rikiuotė ir gimnastika, kursas apie ugniagesių arklius, buvo vedami praktiniai užsiėmimai. 

Iki 1935 m. Kaune rengti ugniagesių kursai buvo skirti ugniagesių komandų vadovams. Nuo 1935 m. LUOS apskričių centruose pradėjo rengti 5 dienų kursus, skirtus ne tik vadovams. Jie buvo rengiami iki 1943 m. Kursus finansuodavo LUOS, VRM, Šaulių sąjunga.

Nuo 1940 m. priešgaisrinė apsauga buvo perorganizuota pagal bolševikinį modelį, ugniagesių mokymas vyko pagal nurodymus iš Maskvos. Ugniagesybos kursą turėjo baigti pramonės, prekybos įmonių, kitų įstaigų priešgaisrinės apsaugos vadovai.

1973 m. buvo įkurtas Priešgaisrinės apsaugos valdybos prie VRM Mokymo punktas. Iki 1982 m. Mokymo punktas glaudėsi Priešgaisrinės apsaugos valdybos patalpose Švitrigailos gatvėje Nr. 18. Ten buvusiame „Lenino kambaryje" vykdavo ugniagesių mokymas. 1982 m. Mokymo punktas persikėlė į naują ir erdvų pastatą Karoliniškėse Viesulo gatvėje (šiuo metu R. Jankausko g. 2). 1973-1987 m. Mokymo punktui vadovavo Stasys Meškauskas1987-1990 m. – Vytas Kaziliūnas.

Nuo1990 m. rugpjūčio 1 d. iki 1998 m. birželio 2 d. Mokymo punktui vadovavo pulkininkas leitenantas Vytautas Aleksandravičius.1990 m., įsteigus Priešgaisrinės apsaugos departamentą (PAD) prie VRM, buvo reorganizuotas ir Mokymo punktas. Pradėjo keistis požiūris į profesinį ugniagesių pasirengimą, ugniagesiams atsirado galimybė tobulinti savo kvalifikaciją užsienio valstybių ugniagesių rengimo mokyklose. Ugniagesiams keliami reikalavimai didėjo su kiekvienais metais, naujos ugniagesiams priskirtos funkcijos – gelbėjimo darbų atlikimas reikalavo vis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. 

1998 m. gegužės 25 d. Mokymo punktas buvo reorganizuotas į Ugniagesių rengimo centrą (URC), kuris tais pačiais metais liepos 9 d. buvo įregistruotas Švietimo ir mokslo ministerijoje kaip švietimo įstaiga (Registravimo pažymėjimo Nr. 000135).

Nuo 1998 m. birželio 2 d. UGC pradėjo vadovauti pulkininkas Mečislavas Griškevičius (iki 1987 m. rugsėjo 15 d.).

1998 m. spalio 30 d. kursus baigė pirmoji ugniagesių gelbėtojų laida.

1999 m. sausio 7 d. pasikeitus PAD pavadinimui, URC tapo pavaldus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD). 

2000 m. rugpjūčio 29 d. dabartinio Mokyklos patarėjo v.t. generolo Remigijaus Bainiulio iniciatyva buvo patvirtintas ugniagesio gelbėtojo rengimo standartas. 

2001 m. vasario 9 d. ugniagesio gelbėtojo pažymėjimus gavo pirmosios moterys: L. Diatlova, A. Jakovlevienė, E. Martinkienė, V. Petkevičienė, J. Pocienė, R. Požienė, L. Stanevičienė.

2001 m. rugpjūčio 31 d. Švietimo ministerija UGC išdavė mokymo licenciją Nr. 002021.
2003 m. liepos 1 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta ugniagesių gelbėtojų trečio lygio ketvirtos pakopos mokymo programa.

2003 m. liepos 1 d. pradėjo veiklą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla (įsakymas pasirašytas 2003 m. balandžio 25 d.).

2004 m. Mokykla tapo Europos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų koledžų asociacijos (EFSCA) nare.

2004 m. vietoje Mokyklos Mokymo skyriaus (MS) buvo įkurtas Mokymo organizavimo skyrius (MOS). 2007 m. po reorganizacijos buvo sugrąžintas senasis MS pavadinimas. 

2005 m. sausio 1 d. Civilinės saugos departamentą (CSD) prijungus prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD, Civilinės saugos mokymo centras (CSMC) tapo Mokyklos struktūriniu padaliniu.

2007 m. veiklą pradėjo Mokyklos Administracinis skyrius (AS).

Nuo 2008 m. Mokykla aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) veikloje.

Mokykla artimai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su Lietuvos policijos mokykla, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Pasieniečių mokykla, Muitinės mokymo centru ir Viešojo saugumo tarnyba.

2008 m. spalio 14 d. Mokyklos viršininku tapo vidaus tarnybos pulkininkas Valdas Krulikauskas, įstaigai vadovavęs iki 2018 m. kovo 31 d.

2008 m., pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus (PPS) bazėje Valčiūnuose (Juodšilių sen., Vilniaus r.) buvo pastatyti ir pradėti eksploatuoti mokomieji maketai: daugiaaukščio pastato, ūkininko sodybos, lėktuvo avarijos, degalų ir suskystintų dujų degalinės bei elektros pastotės. PPS darbuotojų iniciatyva papildomai buvo įrengtas fizinio ir psichologinio parengimo ruožas bei maketas, imituojantis darbų zoną po žemės drebėjimo, naujo degimo teorijos ir nukentėjusiųjų paieškos konteinerio bei geležinkelio avarijos maketai.

2008 m. atnaujintas Ugniagesio gelbėtojo rengimo standartas, kuriuo vadovaujantis buvo parengta, o 2011-aisiais atnaujinta Ugniagesio gelbėtojo pirminio profesinio mokymo programa.

2009 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje pradėtas pirminis profesinis mokymas.

2009 m. pastatytas pirmasis gyvenamais korpusas, o 2011-aisiais – kursantų valgykla.

2009 m. rugsėjo 23-25 d. Mokykla ir CEPOL organizavo seminarą „Didelio masto nelaimės Europos Sąjungos kontekste“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos pareigūnai. 

Mokykla yra Valstybės tarnybos akademijos Gelbėjimo koledžo (Estija), Priešgaisrinės ir civilinės saugos koledžo (Latvija), Varšuvos priešgaisrinės apsaugos aukštosios mokyklos (Lenkija) partnerė.

2010 m. rugsėjo 21 d. – spalio 1 d. Mokykloje vyko Gruzijos VRM Ekstremalių situacijų valdymo departamento pareigūnų mokymai.

2012 m. Mokykla tapo regioninio mokymo, planavimo ir reagavimo į cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinius (ChBRB) įvykius centru, kurio viena funkcijų yra organizuoti kursus instruktoriams. Spalio 8-12 d. tokie kursai surengti Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Azerbaidžano, Kazachstano, Moldovos, Armėnijos ir Gruzijos atstovams. Jiems vadovavo Regnaras Boe ir Markas Wolfas (Belgija). 

2012 m. birželio 4 d. Mokykla pradėjo mokymus pagal naujai patvirtintas mokymo programas.

2012 m. liepos 1 d. į PPS sudėtį įtrauktas buvęs Narų rengimo skyrius.

2013 m. Mokykla, kuri duris atvėrė ir savo veiklą pradėjo 2003 m., iškilmingai minėjo savo 10-ies metų jubiliejų.

Tais pačiais 2013-aisiais Mokykloje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008.

Nuo 2014 m. balandžio 17 d. ugniagesiai gelbėtojai Mokyklos PPS bazėje Valčiūnuose, įgūdžius tobulina 10,9 milijonų litų (3,16 mln. eurų) kainavusiame fizinio ir profesinio pasirengimo komplekse, o tai atvėrė naujos specialistų rengimo galimybės. Komplekse be baseino, kuris yra pritaikytas ir narams mokyti, yra aukštalipių treniruoklių salė, alpinistų sienelė, stadionas ir mokomasis bokštas. Šis kompleksas yra Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamo projekto dalis. Projekto tikslas - sukurti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią ugniagesių gelbėtojų kompleksinio parengimo mokymo bazę.

2014 m. birželio 13 d. Mokykloje kursus baigė pirmoji plaukikų gelbėtojų grupė, kuri mokėsi Narų ir fizinio parengimo skyriuje (Valčiūnuose). Asmenys, baigę mokymus moka gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, moka išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, yra supažindinti su transportavimo, išnešimo į krantą, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisyklėmis, gali atlikti smulkų įrangos remontą, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją.

Nuolat plėtėsi Mokyklos tarptautiniai ryšiai.

2014 m. lapkričio 18–20 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė), vyko Europos Komisijos mokymo politikos grupės (angl. „Training Policy Group“) pasitarimas. Lietuvai atstovavo Mokyklos viršininkas v. t. plk. V. Krulikauskas.

2015 m. lapkričio 17–19 d.Mokykla, bendradarbiaudama su JAV Pensilvanijos valstijos ekstremaliųjų situacijų valdymo agentūra, pagal patvirtintą dvišalio susitarimo planą, organizavo nardymo medicinos specialistų kursus (angl. „Diving Medicine Course“), kuriuos vedė nardymo medicinos specialistas iš JAV Karinio jūrų laivyno nardymo ir gelbėjimo mokymo centro Dr. Timothy P. Bruce‘as.

2015 m. Mokykla pasirašė sutartį su „Moodle“, kuri taiko virtualaus ir nuotolinio mokymo sistemą.  Nuotolinis mokymas suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ar namie, kai to nori studijuojantis asmuo ir turi tam laisvo laiko.

2016 m. balandžio 5 d. Mokykloje lankėsi Izraelio Valstybės priešgaisrinės tarnybos komisaras Shacharas Ayalonas ir kiti šios šalies delegacijos nariai.

2016 m. rugsėjo 8 d. Mokyklos PPS buvo atidarytas naujasis kursantų ir klausytojų bendrabučio korpusas. Bendrabutis leido Mokyklai efektyviau vykdyti jai iškeltus uždavinius ugniagesių gelbėtojų parengimo ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo srityse.

2016 m. spalio 27 d. Mokykloje vyko iškilmingas renginys, kurio metu Valčiūnuose atidengta ugniagesio gelbėtojo profesijai įamžinti skirta skulptūra „Ugniavandenis“. Ją pašventino Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Gintaras Petronis. Skulptūrą sukūrė žymus menininkas Tadas Gutauskas.

Pasak Mokyklos tuomečio viršininko v. t. plk. V. Krulikausko, nuo 2009 m. iki 2017 m. Mokykla pagal mokymosi programą buvo parengusi 500 ugniagesių gelbėtojų.

2017 m. rugpjūčio 21 d. Mokykloje vyko pirminio reagavimo į cheminius, biologinius, radiologinius ir branduolinius (ChBRB) incidentus instruktorių tarptautiniai mokymo kursai NATO ir EAPC rėmuose.

2018 m. birželio 7 d. Mokykla toliau palaikė tarptautinius ryšius su JAV, kai čia lankėsi šios šalies koledžų atstovai. Amerikiečių kadetai buvo supažindinti su Mokyklos veikla ir infrastruktūra.

2018 m. rugsėjo 13 d.pradėjo veikti nauja Mokyklos interneto svetainė (ugm.lrv.lt). Ji užtikrina informacijos aktualumą, patikimumą ir atveria plačias paieškos galimybes. Mokyklos interneto svetainėje pateikiama aktuali informacija apie vykstančius mokymus, renginius, dalyvavimą įvairiuose projektuose, tarptautinėse pratybose, sporto čempionatuose, apie kursantų mokymąsi ir laisvalaikį bei geriausio pareigūno rinkimus ir kt.

Nuo 2018 m.gruodžio 19 d. Mokyklos viršininku tapo vidaus tarnybos pulkininkas Kęstutis Agintas, karjerą pradėjęs kaip Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas (2003-2004 m.). Jis – VGTU gaisrinės saugos bakalauras (2002 m.) ​ir statybos mokslų magistras (2004 m.).

2020 m. pradžioje Mokyklai, jos pareigūnams, dėstytojams ir darbuotojams teko rimti išbandymai, kai pasaulį ir Lietuvą užgriuvo COVID-19 pandemija, o su ja ir karantinas. Griežti apribojimai nesutrukdė toliau sėkmingai tęsti ugniagesių gelbėtojų ugdymo ir profesijos suteikimo jiems procesą, kvalifikacijų tobulinimo ir kėlimo darbą. Mokykla taip pat nenutrūkstamai rengė įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir darbuotojų, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų bei gyventojų tinkamų veiksmų ekstremalių situacijų metu mokymus. Mokyklos atstovams teko perprasti ir prisitaikyti prie nuotolinio mokymo sistemos. Tokie mokymo metodų priverstiniai pasikeitimai Mokyklos kolektyvą pavertė dar darnesniu, profesionalesniu ir patikimesniu.

Nuotolinis mokymas buvo vykdomas ir „Zoom“ – nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimoplatformoje.

2021 m. Mokykla dalyvavo tarptautiniuose „TeachMergency Erasmus+“ ir „FIHGTARs Erasmus+“ projektuose kartu su kolegomis iš Čekijos, Slovakijos, Vokietijos, Estijos ir Kipro.

2021 m. gruodžio 17 d. Mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Mokymo centru.

2021 m. studijos buvo vykdomos pagal 69 mokymo programas. Per metus parengti 165 ugniagesiai gelbėtojai, o įvairius mokymus baigė beveik 9000 asmenų (8919). Mokykla turi 54 darbuotojus.

2022 m. UGM pasirašė bendradarbiavimo ir susitikimų planą su kitomis pareigūnų rengimo ir mokymo įstaigomis.Šį planą savo parašais taip pat patvirtino K. Agintas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pasieniečių mokyklos viršininkas Deividas Kaminskas, Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Robertas Šimulevičius bei Muitinės mokymo centro direktorė Ieva Vizgirdienė.

UGM ir toliau nuolat dalyvauja tradicinėse Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodose „Karjera & studijos“ , Vilniaus knygų mugėse, Užimtumo tarnybos renginiuose, Statutinių profesijų dienose.

Nuo 2022 m. vasario 24 d. UGM aktyviai dalyvauja solidarumo renginiuose su Ukraina, kuri patyrė Rusijos karinę agresiją.   

2022 metų gegužės 10-14 d. UGM viršininkas K. Agintas dalyvavo EFSCA konferencijoje (Austrijos Respublikoje).

2022 m. gegužės mėn. Nepriklausomo audito komanda atliko UGM kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditą ir nustatė, jog ji atitinka aukščiausius vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

2022 m. birželio 22 d. Vilniuje ir jo apylinkėse buvo surengtos Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos ,,Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“, kuriose dalyvavo ir UGM darbuotojai.

2022 m. liepos 4 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymu atnaujintos dvi radiacinės saugos mokymo programos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams.2022 m. liepos 7 d. patvirtintos dar dvi programos: „Pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa“  ir „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa.“ Atnaujinus esamas ir patvirtinus naujas mokymo programas, UGM gali mokyti visus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus pagal privalomąsias mokymo programas.

2022 m. spalio 6 d.Erasmus+ tarptautinio projekto FIGHTARs partnerių susitikimo metu vyko tarptautinė konferencija „Naujos krizių valdymo ir ugniagesių mokymo ateities perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje“ (angl. k. New training perspectives for crisis managers firefighters in changing world“), kurioje dalyvavo projekto partneriai iš Čekijos, Slovakijos, Vokietijos, Lietuvos, Estijos ir Kipro.

2022 m. spalio 14 d. UGM aplankė tarptautinio projekto dalyviai iš Norvegijos. Projektą „Vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos sukūrimas“(angl. k. „Development of an Early Warning System on nuclear emergency of Lithuania“finansuoja Norvegijos vyriausybė. 

2022 m. spalio 27 d. UGM priėmė svečius – Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos vyriausiojo komendanto generolo majoro Andrzejaus Bartkowiako ir jo pavaduotojo Adamo Konieczny –vadovaujamą delegaciją.

2022 m. lapkričio mėn. UGM Mokymo skyriaus viršininkas Gintaras Paulauskas parengė Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų ir darbuotojų lietuvių gestų kalbos kvalifikacijos tobulinimo programos metodinę medžiagą, kurioje yra praktiniai patarimai valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams bendraujant su klausos negalią turinčiais asmenimis.

2023 m. balandžio mėn. UGM bendradarbiaudama su Pardubicės (Čekijos Respublika) chemijos vidurine mokykla, įgyvendino Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „FIGHTARs medžiagos ugniagesiams, besimokantiems augmentinės realybės aplinkoje, parengimas.“ Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, išbandyti, įvertinti ir perkelti inovatyvius mokymosi scenarijus į skaitmenines technologijas ugniagesių mokymuose. Projekte dirbę Čekijos, Slovakijos, Estijos, Vokietijos, Kipro ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo ir kitų įstaigų ekspertai sukūrė inovatyvius mokymosi scenarijus ir virtualius mokymo modulius ugniagesiams,  kuriuos perkėlė į augmentinės realybės aplinką. Projektas finansuojamas ir įgyvendintas Europos Sąjungos lėšomis.

2023 metų gegužės 22-25 d. UGM viršininkas K. Agintas dalyvavo EFSCA konferencijoje (Slovėnijoje).

2023 m. rugsėjo 7 d. UGM iškilmingai mini savo įkūrimo 20-metį.

Atnaujinimo data: 2023-09-29