>

Veiklos sritys

Ugniagesių gelbėtojų mokykla kartu su Lietuvos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,  socialiniais partneriais bei kitomis suinteresuotomis institucijomis įgyvendina labai svarbias užduotis

  • suteikti profesinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus;
  • ugdyti asmenybės savybes, kurių prireiks būsimai ugniagesio gelbėtojo veiklai ir savarankiškame gyvenime, rinkos ir demokratijos principais grindžiamoje visuomenėje;
  • mokyti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus ir darbuotojus, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas bei gyventojus veiksmų ekstremalių situacijų metu;
  • užtikrinti, kad mokymo procesas atitiktų praktinius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos poreikius;
  • paruošti visuomenę ekstremalioms situacijoms bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremalių situacijų atvejais;
  • išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą bei aplinką.

Atnaujinimo data: 2023-09-29