>

Gaisrinės saugos mokymas

Ugniagesių gelbėtojų mokykla, įgyvendindama Priešgaisrinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus vykdo įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, atsakingų asmenų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus. Šiuo metu  vykdomi mokymai:

Atnaujinimo data: 2023-09-29