>

Atsparumo korupcijai lygis

Nuo 2023 m. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas.

AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120.

UGM AKL rezultatai:

 Metai AKL Įvertinimas
 2022 m.  0,83 aukštas atsparumo korupcijai lygis

AKL nustatymo Ugniagesių gelbėtojų mokykloje klausimynas

Atnaujinimo data: 2023-09-29