>
  • 2019 m. Generalinė prokuratūra 36 atvejais asmenis pripažino pranešėjais, 39 atvejais asmenų prašymus atmetė
  • 2020 m. Generalinė prokuratūra  49 atvejais asmenis pripažino pranešėjais, 37 atvejais asmenų prašymus atmetė
  • 2019 m. buvo pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai pagal pranešėjų pateiktą informaciją
  • 2020 m. buvo pradėti 16 ikiteisminių tyrimų pagal pranešėjų pateiktą informaciją
  • 2019 ir 2020 m. departamente nebuvo gauta asmenų pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą

Atnaujinimo data: 2023-09-29