BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programos mokymai

Data

2022 05 03

Įvertinimas
0
Ekrano kopija (536).png

Viena institucija negali sėkmingai ir efektyviai reaguoti į įvairaus pobūdžio įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, atlikti įvairius gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbus, atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.

Civilinės saugos įstatymas numato, kad Ekstremalių situacijų komisijos priima sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti, o operacijų centrai užtikrina sprendimų įgyvendinimą. Tokių užduočių vykdymui reikalinga įvairiapusė parengtis ir geras ekstremalių situacijų valdymo supratimas.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla (toliau – Mokykla) organizuoja Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programos mokymus.

Mokymuose dalyvauja ekstremalių situacijų komisijų vadovai ir nariai, valstybės, savivaldybių, ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovai, valstybės, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai, civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys.

„Civilinės saugos pagrindai, veikimo principai, teisiniai ir organizaciniai pagrindai“, „Ekstremalių situacijų valdymas“, „Civilinės saugos pratybų organizavimas“ tai tik kelios iš 17 mokymuose aptariamų temų, kurias klausytojams pristatome per 21 mokymosi valandą.

Siekiant sudaryti galimybę visiems dalyviams bendrauti su dėstytojais, užduoti klausimus, diskutuoti kurso metu mokymams komplektuojamos 20-30 žmonių grupės.

Šios programos kursų poreikis yra didelis, todėl jie organizuojami kas mėnesį (išskyrus vasaros laikotarpį).

Klausytojų skaičius kiekvienais metais auga, per paskutinius kelis metus dalyvių skaičius per metus svyruoja nuo 150 iki 400. Norint įvertinti programos kokybę, dėstytojų skaitomos medžiagos naudingumą, dėstymo metodikas, kurso organizavimo tvarką, po kursų dalyviams yra teikiama anoniminę apklausos anketą. Dalyviai gali ne tik įvertinti kursą, bet ir pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Per ilgą šios programos dėstymo laikotarpį klausytojai teigia: „<...> tokie kursai padeda gilinti esamas žinias apie ekstremaliųjų situacijų valdymą, pateikiama nauja aktualiausia šiai dienai informacija.“, „kursai išsamiai supažindina su civilinės saugos sistema, galimomis grėsmėmis, reagavimo į jas galimybėmis“, „dėstyta medžiaga yra labai įvairi, apimanti labai daug sričių, gerai iliustruota, kompetentingi dėstytojai“. Kai kurie pažymi programos trukmę kaip vieną trūkumų: vieniems 3  kursų dienos yra per ilgai, kitiems per mažai. Pandemijos laikotarpiu, perkėlus mokymą į nuotolinę ZOOM platformą, atsirado papildomos pastabos, susijusius su mokymų organizavimo formą. Mokymai, organizuojami nuotoliniu būdu, leido klausytojams likti namuose, darbe ir mokytis neišvykstant iš gyvenamosios (darbo) vietos, tačiau taip sumažino galimybė komunikuoti gyvai su kitų įstaigų atstovais, dalintis patirtimis ir užmegzti naujas pažintis. Vieningos klausytojų nuomonės dėl tokios mokymo formos nėra, daliai klausytojų nuotoliniai mokymai privalumas, kiti laukia kontaktinių mokymų.

Alinos Paškevičiūtės (vienos šios programos dėstytojų) nuomone, sėkmingas ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas susijęs ne tik su valdymo ir veiksmų koordinavimo įgūdžiais, bet ir su ekstremaliųjų situacijų valdymo teisinėmis procedūromis, žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymu, todėl dalis šių mokymų skirta supažindinti dalyvius su ekstremaliųjų situacijų valdymo teisinėmis procedūromis, aptarti žmogiškųjų ir materialinių išteklių pasitelkimo galimybes.

Janina Monkeliūnienė (viena šios programos dėstytojų) apie šiuos kursus atsiliepia taip: „Kadangi mokymuose dalyvauja įvairių lygių ekstremalių situacijų komisijų nariai, valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai, visada įdomiau, kai kursų dalyviai įsitraukia į diskusijas, pasidalina savo patirtimi. Tai leidžia geriau pamatyti ir suprasti kaip geriau teorines žinias taikyti praktiškai“.

Ši programa nutiesia pagrindą tolimesniam mokymui, suteikia pagrindines žinias civilinės saugos srityje, supažindina su teisės aktais ekstremaliųjų situacijų susidarymo priežastimis, jos valdymu ir svarbiausiais veiksmais likviduojant padarinius.

 

 

 

 

 

 

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis.
Blogai įvestas apsaugos kodas.