BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio mokymo programa

Data

2022 05 11

Įvertinimas
0
P1270407.JPG

Civilinė sauga organizuojama visoje Lietuvoje, apima visus asmenis, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl civilinės saugos teisiniai santykiai yra reglamentuojami įstatymu. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas priimtas 1998 m. gruodžio 15 d. Jis nustato civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų teises ir pareigas civilinės saugos srityje.

Viena institucija negali sėkmingai ir efektyviai vykdyti civilinės saugos veiklų: planuoti ir įgyvendinti prevencines priemones, pasirengti reaguoti į įvairaus pobūdžio įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, atlikti įvairius gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbus. Todėl Lietuvoje civilinės saugos organizavimui numatytos funkcijos ir pareigos visoms Lietuvoje veikiančioms valstybės, savivaldybių institucijoms, ūkio subjektams bei kitoms įstaigoms. Funkcijų ir pareigų civilinės saugos srityje bei jas vykdančių subjektų visuma vadinama civilinės saugos sistema. Civilinės saugos sistemos tikslai yra:

  • užtikrinti prevencinių priemonių vykdymą ir įgyvendinimą, skatinti visuomenės iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla, rengti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais;
  • gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms - padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką, užtikrinti optimalų materialinių išteklių panaudojimą.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla vykdo Ekstremalių situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymus. Programos tikslas – mokyti asmenis, dirbančius valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, kurie pagal savo veiklos pobūdį yra atsakingi už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą ir padarinių likvidavimą, valdyti ekstremaliąsias situacijas.

Programa skirta asmenims, tobulinantiems kvalifikaciją civilinės saugos srityje, kurie, vadovaudamiesi Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718, 1 priedu, privalo išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje ir yra išklausę savo kategorijos įvadinio mokymo programą. 

Ši programa yra orientuota į turimų teorinių žinių užtvirtinimą ir praktika, todėl net 12 val. iš 18 val. yra skirta praktiniams užsiėmimams. Daugiausia dėmesio yra skiriama ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos organizavimui, gamtinių ekstremaliųjų situacijų valdymui, ekstremaliosios situacijos valdymui, t. y. įvairios simuliacinės situacijos, per kurias klausytojai turi paskirstyti veiklas ir funkcijas, pasidalinti atsakomybėmis ir priimti sprendimus atsižvelgiant į pateiktus įvykius ir rizikas.

 

Siekiant efektyviai sudaryti galimybę visiems norintiems dalyvauti praktinėje veikloje, bendrauti su dėstytojais, diskutuoti kurso metu, komplektuojamos 15-25 žmonių grupės. Ši programa yra dažniausiai pasirenkama kaip tęstiniai „Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas įvadinio civilinės saugos mokymo“ programos mokimai, todėl yra organizuojama 8 kartus per metus. Kursų skaičius kiekvienais metais yra skirtingas, atsižvelgiama į dalyvių skaičių ankstesniais metais baigusiųjų įvadinio mokymo programos kursus. 

Pandemijos laikotarpis suteikė išbandymų praktiniams mokymams, todėl bendras metinis dalyvių skaičius svyruoja nuo 82 iki 136, tačiau šiais metais yra pastebimas ženklus susidomėjimas šiuo kursu.

Po kiekvienų mokymų vykdoma kurso dalyvių apklausa, kad klausytojai galėtų pateikti savo nuomonę apie mokymus, dėstytojus, pateiktą informaciją ir informacijos pateikimo metodus.

Įvertinimai ir pastabos yra įvairios, teigiamai vertina daug praktinių užduočių, galimybė nagrinėti realius įvykius, išbandyti kai kurias veiklas per duotus uždavinius, dėstytojų kompetenciją ir simuliacinių situacijų įvairovę. Kaip trūkumas yra įvertintas kursų organizavimas Zoom platformoje, vis dažniau atsiranda pasiūlymų dėl grįžimo prie kontaktinio mokymo. Dažnas mokymų dalyvis pasisako dėl kursų trukmės, todėl svarstoma sumažinti mokymus iki 2 dienų.

         Janinos Monkeliūnienės, dėstytojos, nuomone Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa išsiskiria savo dalyvių aktyvumu. Sprendžiamos problemos ir siekiami tikslai gali būti milžiniški – strateginiai arba maži – susiję su kasdienėmis operacijomis. Įprastinės užduotys racionalizuojamos ir „atliekamos“ atsižvelgiant į kitų institucijų dalyvavimą, kada dalyviai patys bando rasti būdų, kaip įgyvendinti savo funkcijas.

        Kiekvienas dalyvis gali siūlyti savo situacijos sprendimo būdą, apmąstyti, kas veikia gerai, o kas ne. Bet komanda turi surasti visiems priimtiną sprendimą ir pristatyti jį kitiems kurso dalyviams. 


Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis.
Blogai įvestas apsaugos kodas.