BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Prasidėjo Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinio mokymo programos kursai

Data

2021 04 06

Įvertinimas
0
P1270402.JPG

Nuo balandžio 6 d. prasidėjo Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinio mokymo programos kursai.

 

Programos tikslas – mokyti asmenis, dalyvaujančius valdant ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindų, veiksmų likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti juos su būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis bei civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais.

 

Programa yra skirta ekstremalių situacijų komisijų vadovams ir nariams, valstybės, savivaldybių, ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovams ir  nariams, civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų institucijų vadovams arba jų įgaliotiems asmenims.

 

Mokymo metu dalyviai bus supažindinti net su 17 įvairių temų, susijusių su civilinės saugos sistema, jos veikimo principais, teisiniais ir organizaciniais pagrindais, pareigomis ir funkcijomis.

 

Mokymo temos taip pat apima ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkas, veiklos, esant ekstremaliajai situacijai, organizavimo ir valdymo principus, gyventojų perspėjimo, informavimo ir evakavimo organizavimo klausimus.

 

Mokymų dalyviai nagrinės civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus susidarius cheminei taršai, įvykus pramoninėms, radiologinėms, branduolinėms avarijoms, susidūrus su ekstremaliaisiais įvykiais dėl geologinių, meteorologinių ar hidrologinių reiškinių, susidarius biologinei taršai, plintant  pavojingoms, ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms ar socialinėms ekstremaliosioms situacijoms.

 

Mokymo programoje numatyta perteikti psichologinės ir socialinės pagalbos evakuotiems ir nukentėjusiems gyventojams teikimo organizavimo pagrindus.

 

Mokymo  trukmė – 21 akademinė valanda.